آینده خود را با زمر بسازید 
Build Your Future With Zomar

ترکی

16مطلب موجود می باشد.
اطلاعیه

برگزاری کلاس ترکی 1 – تیرماه 1401


کلاس ترکی 1 دوره غیر انگلیسی از روز 26 تیرماه۱۴۰1 از ساعت 18 الی 19/30 روز های فرد برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل های بهداشتی…

اطلاعیه

برگزاری دوره TTC ترکی – تیرماه 1401


دوره TTC( ترکی) از روز 5 تیرماه 1401 روز های یکشنبه و سه شنبه از ساعت 19:30 الی 21/30 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل های…

اطلاعیه

برگزاری کلاس مکالمه ترکی 2 – خرداد ماه 1401


کلاس مکالمه ترکی 2 از روز 7 خردادماه ۱۴۰1 از ساعت 15 الی 16:30روز های شنبه و دوشنبه برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل های بهداشتی…

مقالات

اصطلاحات خرید کردن به ترکی


به صورت عمومی مردم کشور ترکیه به زبان انگلیسی تسلط ندارند یا اگر تسلط دارند به صورت خیلی کم و جزعی است پس برای مهاجرت به ترکیه…

اطلاعیه

برگزاری کلاس مکالمه ترکی – دی ماه 1400


کلاس مکالمه ترکی دوره غیر انگلیسی از روز 25 دی ماه ۱۴۰۰ روز های شنبه و چهارشنبه از ساعت 15:00 الی 16:30 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز…

hist group zomar
اخبار

جلسه مسئول آموزش و مشاوره هیست گروپ ترکیه-آذر 1400


گزارش تصویری از نشست مسئول آموزش و مشاوره هیست گروپ با حضور سرکار خانم کوهی ترکیه در ارتباط با مهاجرت کاری و تحصیلی به کشور های کانادا…

turk2-1-3azar1400
دوره غیر انگلیسی

برگزاری کلاس ترکی 2 – آذر 1400


کلاس ترکی 2 دوره غیر انگلیسی از روز 3 آذر ماه 1400 روز های زوج از ساعت 19:30 الی 21 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل…

turk3-2-29aban1400
اطلاعیه

برگزاری کلاس ترکی 3– آذر 1400


کلاس ترکی 3 دوره غیر انگلیسی از روز 29 آبان ماه 1400 روز های زوج از ساعت 19:30 الی 21 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل…

برگزاری کلاس ترکی 4 – آبان 1400
دوره غیر انگلیسی

برگزاری کلاس ترکی 4 – آبان 1400


کلاس ترکی 4 دوره غیر انگلیسی از روز 18 آبان ماه 1400 روز های سه شنبه و پنج شنبه از ساعت 19:30 الی18:00 برگزار میشود.از زبان آموزان…

برگزاری دوره TTC ترکی -استانبولی
اطلاعیه

برگزاری دوره TTC ترکی -استانبولی -آبان 1400


کلاس ترکی – استانبولی دوره TTC از روز 1 آذرماه 1400 روز های زوج از ساعت 16:30 الی 18:00 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل های…

برگزاری کلاس ترکی 7 – آبان 1400
اطلاعیه

برگزاری کلاس ترکی 7 – آبان 1400


کلاس ترکی 7 دوره غیر انگلیسی از روز 9 آبان ماه روز های یکشنبه و سه شنبه از ساعت 16:30الی 18 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم…

برگزاری کلاس ترکی 4 – آبان 1400
اطلاعیه

برگزاری کلاس ترکی 4 – آبان 1400


کلاس ترکی 4 دوره غیر انگلیسی از روز 6 آبان ماه روز های سه شنبه و پنجشنبه از ساعت 18الی 19:30برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل…

متن سربرگ خود را وارد کنید