آینده خود را با زمر بسازید 
Build Your Future With Zomar

دوره ها

76مطلب موجود می باشد.
اطلاعیه

برگزاری آزمون ماک آیلتس – اسفند 1400


برگزاری آزمون ماک آیلتس – اسفند ماه 1400 اطلاعیه آزمون: زبان آموزان محترم آزمون دوره ماک آیلتس از روز دهم اسفند ماه 1400برگزار میشود برای اطلاعات بیشتر…

اطلاعیه

برگزاری کلاس عربی 1 – بهمن ماه ۱۴۰۰


کلاس عربی1 دوره غیر انگلیسی از روز 1بهمن ماه ۱۴۰۰ روز های فرد از ساعت 13الی 16:00 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل های بهداشتی را…

اطلاعیه

برگزاری کلاس آلمانی 1 – دی ماه ۱۴۰۰


کلاس آلمانی 1 دوره غیر انگلیسی از روز 26 دی ماه ۱۴۰۰ روز های فرد از ساعت 15 الی 16:30 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل…

اطلاعیه

برگزاری کلاس مکالمه ترکی – دی ماه ۱۴۰۰


کلاس مکالمه ترکی دوره غیر انگلیسی از روز 25 دی ماه ۱۴۰۰ روز های شنبه و چهارشنبه از ساعت 15:00 الی 16:30 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز…

دوره آیلتس

گزارش تصویری برگزاری آزمون ماک آیلتس-دی ماه 1400


آزمون آزمایشی ماک آیلتس طبق برنامه سالیانه در ماه‌های زوج ۶ دوره برگزار می گردد وبراساس آخرین تغیرات سال ۲۰۲۰ است.یک از ویژگی‌های مهم آزمون آزمایشی آیلتس…

اطلاعیه

برگزاری کلاس Navigate Beginner/1 – دی ۱۴۰۰


کلاس Navigate Beginner/1 دوره آیلتس از روز 27 دی ماه 1400روز های دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 10:30 الی 12:30 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل…

اطلاعیه

برگزاری کلاس Navigate Beginner/1 – دی ۱۴۰۰


کلاس Navigate Beginner/1 دوره آیلتس از روز 24 دی ماه 1400روز های جمعه از ساعت 13:30 الی 17:30 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل های بهداشتی…

ger2-13dey1400-2
اطلاعیه

برگزاری کلاس آلمانی ۲ – دی ماه ۱۴۰۰


کلاس آلمانی ۲ دوره غیر انگلیسی از روز 13 دی ماه ۱۴۰۰ روز های دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 17:30 الی 19:30 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز…

RUSS9DEY1400-1
اطلاعیه

برگزاری کلاس روسی 4 – دی ماه ۱۴۰۰


کلاس روسی 4 دوره غیر انگلیسی از روز 9 دی ماه ۱۴۰۰ روز های پنجشنبه و جمعه ، پنجشنبه ها از ساعت 20 الی 21:30 و جمعه…

kor2-1-6dey1400
اطلاعیه

برگزاری کلاس کره ای۲ – دی ماه ۱۴۰۰


کلاس کره ای۲ دوره غیر انگلیسی از روز 6 دی ماه ۱۴۰۰ روز های زوج از ساعت 15 الی 16:30 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل…

ger2-1-10dey1400
اطلاعیه

برگزاری کلاس آلمانی2 – دی ماه 1400


کلاس آلمانی۲ دوره غیر انگلیسی از روز 10 دی ماه آذر ماه ۱۴۰۰ روز های جمعه از ساعت 15 الی 18 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم…

mock-dey1400-1
اطلاعیه

برگزاری آزمون ماک آیلتس – دی 1400


برگزاری آزمون ماک آیلتس – دی ماه 1400 اطلاعیه آزمون: زبان آموزان محترم آزمون دوره ماک آیلتس از روز شانزدهم دی ماه 1400برگزار میشود برای اطلاعات بیشتر…

متن سربرگ خود را وارد کنید