اصطلاحات خرید کردن به ترکی


به صورت عمومی مردم کشور ترکیه به زبان انگلیسی تسلط ندارند یا اگر تسلط دارند به صورت خیلی کم و جزعی است پس برای مهاجرت به ترکیه یا برای بازدید از ترکیه باید یک سری کلمات ضروری را حفظ نمایید در این مقاله قصد داریم این کلمات را به شما معرفی کنیم.

نویسنده و گردآورنده: محسن فضل اله خرازی