فعالیت کلاسی

12مطلب موجود می باشد.
فعالیت کلاسی

کافه اسپیکینگ -آذر 1402


فعالیت کلاسی

کافه اسپیکینگ – آبان 1402


کافه اسپیکینگ – آبان 1402

گالری

ورکشاپ ترمیک استاد قاضی -مرداد 1402


ورکشاپ ترمیک استاد قاضی با حضور اساتیدموسسه زبان زمر -مرداد 1402

گالری

دموی تی تی سی ترکی – -تیر 1402


دموی تی تی سی ترکی – استانبولی با حضور دکتر سلطانی -تیر 1402

گالری

فعالیت کلاسی زبان آموزان ترمیک استاد فروغی -تیر 1402


گالری

ورکشاپ لیسنینگ خانم دکتر احسانی مقدم -تیر1402


گالری

فعالیت کلاسی زبان آموزان ترمیک استاد فرهادی -تیر 1402


اخبار

ورکشاپ رایتینگ خانم آروین با حضور جمعی از اساتید-خرداد 1402


گالری

فعالیت کلاسی زبان آموزان ترمیک استاد مکوندیان-خرداد1402


گالری

جشن دیپلم خردسالان استاد وزیری – خرداد 1401