خبری

4مطلب موجود می باشد.
خبری

نشست ریاست موسسه با اساتید به مناسبت هفته معلم -اردیبهشت 1403


به مناسبت هفنته معلم نشستی واقع در در جاده چالوس ویته ،رستوران کوهسار با حضور ریاست مجموعه آقای اخلاقی و سرکار خانم نوفلاح در تاریخ 15 اردیبهشت…

گالری

آزمون اسپیکینگ ماک دکتر آروین–تیر 1402


گالری

نشست ریاست موسسه با اساتید به مناسبت روز معلم -اردیبهشت 1402


گالری

جلسه مسئول آموزش و مشاوره هیست گروپ ترکیه با حضور سرکار خانم کوهی