گالری

29مطلب موجود می باشد.
آزمون ماک

گزارش تصویری برگزاری آزمون ماک آیلتس-اردیبهشت ماه 1403


آزمون آزمایشی ماک آیلتس طبق برنامه سالیانه در ماه‌های زوج ۶ دوره برگزار می گردد وبراساس آخرین تغیرات سال ۲۰۲۰ است.یک از ویژگی‌های مهم آزمون آزمایشی آیلتس…

خبری

نشست ریاست موسسه با اساتید به مناسبت هفته معلم -اردیبهشت 1403


به مناسبت هفنته معلم نشستی واقع در در جاده چالوس ویته ،رستوران کوهسار با حضور ریاست مجموعه آقای اخلاقی و سرکار خانم نوفلاح در تاریخ 15 اردیبهشت…

فعالیت کلاسی

کافه اسپیکینگ -آذر 1402


فعالیت کلاسی

کافه اسپیکینگ – آبان 1402


کافه اسپیکینگ – آبان 1402

آزمون ماک

گزارش تصویری برگزاری آزمون ماک آیلتس-آبان ماه 1402


آزمون آزمایشی ماک آیلتس طبق برنامه سالیانه در ماه‌های زوج ۶ دوره برگزار می گردد وبراساس آخرین تغیرات سال ۲۰۲۰ است.یک از ویژگی‌های مهم آزمون آزمایشی آیلتس…

گالری

ورکشاپ ترمیک استاد قاضی -مرداد 1402


ورکشاپ ترمیک استاد قاضی با حضور اساتیدموسسه زبان زمر -مرداد 1402

گالری

آزمون اسپیکینگ ماک دکتر آروین–تیر 1402


گالری

گزارش تصویری برگزاری آزمون ماک -تیرماه 1402


آزمون آزمایشی ماک آیلتس طبق برنامه سالیانه در ماه‌های زوج ۶ دوره برگزار می گردد وبراساس آخرین تغیرات سال ۲۰۲۰ است.یک از ویژگی‌های مهم آزمون آزمایشی آیلتس…

گالری

دموی تی تی سی ترکی – -تیر 1402


دموی تی تی سی ترکی – استانبولی با حضور دکتر سلطانی -تیر 1402

گالری

فعالیت کلاسی زبان آموزان ترمیک استاد فروغی -تیر 1402