آینده خود را با زمر بسازید 
Build Your Future With Zomar

موسسه آموزشی شایستگان زمر

231مطلب موجود می باشد.
اطلاعیه

کلاس مکالمه Free Discussion – اردیبهشت 1401


کلاس مکالمه Free Discussion به تدریس خانم دکتر آروین از 22 اردیبهشت ماه 1401 و در روز های پنجشنبه از ساعت 18 تا 20 برگزار میگردد.خواهشمندیم پروتکل…

3tiny1A-10ord1401
اطلاعیه

برگزاری کلاس First 1/A – اردیبهشت 1401


کلاس First1/A دوره ترمیک از روز 10 اردیبهشت ماه 1401 روز های شنبه و چهارشنبه از ساعت 18 الی 16:30 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل…

tiny1A-10ord1401
اطلاعیه

برگزاری کلاس Tiny 1/A – اردیبهشت 1401


کلاس Tiny 1/A دوره ترمیک از روز 10 اردیبهشت ماه 1401 روز های شنبه و چهارشنبه از ساعت 18 الی 16:30 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم…

اخبار

تخفیف عیدانه ثبت نام زبان آموزان – بهار 1401


به تمامی زبان آموزانی که از عید نوروز تا عید سعید فطردر دوره های آیتس،تافل،مکالمه و غیر انگلیسی ثبت نام نمایند مبلغ دویست هزارتومان تخفیف عیدانه تعلق…

اطلاعیه

برگزاری کلاس Navigate Intermediate/1 – اردیبهشت 1401


کلاس Navigate Intermediate/1 دوره آیلتس از روز1 اردیبهشت ماه 1401 روزهای پنجشنبه از ساعت 18 الی 21 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل های بهداشتی را…

اطلاعیه

برگزاری کلاس Navigate Elementary/1 – فروردین 1401


کلاس Navigate Elementary/1 دوره آیلتس از روز 27 فروردین ماه 1401 روزهای شنبه و دوشنبه از ساعت 18 الی 20 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل…

اطلاعیه

برگزاری دوره TTC انگلیسی – اردیبهشت 1401


دوره TTC(انگلیسی) از روز 19اردیبهشت 1401 روز های دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 18:00 الی 19/30 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل های بهداشتی را رعایت…

اطلاعیه

برگزاری کلاس کره ای 1 – اردیبهشت ماه 1401


کلاس کره ای 1دوره غیر انگلیسی از روز 18 اردیبهشت ماه ۱۴۰1 از ساعت 15 الی 16/30 روز های زوچ برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل…

اطلاعیه

برگزاری کلاس اسپیکینگ Speak Now /3A – اردیبهشت 1401


کلاس Speak Now /3A دوره اسپیکینگ از 6 اردیبهشت ماه 1401 در روز های یکشنبه و سه شنبه از ساعت 16/30الی 18/00 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز…

beginner122ord1401
اطلاعیه

برگزاری کلاس Navigate Beginner/1 – اردیبهشت 1401


کلاس Navigate Beginner/1 دوره آیلتس از روز 22 اردیبهشت ماه 1401 روزهای پنجشنبه از ساعت 16 الی 20 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل های بهداشتی…

2coomingsoonjapan1
اطلاعیه

برگزاری کلاس ژاپنی 1 – اردیبهشت ماه 1401


کلاس ژاپنی1 دوره غیر انگلیسی به زودی توسط استاد در حد نیتیو (بزرگ شده کشور ژاپن) برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل های بهداشتی را رعایت…

1comingsoonturk1401.
اطلاعیه

برگزاری کلاس ترکی 1 – اردیبهشت ماه 1401


کلاس ترکی1 دوره غیر انگلیسی از روز 14 اردیبهشت ماه ۱۴۰1 از ساعت 19/30 الی 21/30 روز های شنبه و چهارشنبه برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم…

متن سربرگ خود را وارد کنید