برگزاری کلاس فرانسه 4 – خرداد ماه 1401

کلاس فرانسه 4 دوره غیر انگلیسی از روز 31 خردادماه ۱۴۰1 از ساعت 15 الی 18 روز های یکشنبه برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل های بهداشتی را رعایت نمایند برای اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره موسسه تماس حاصل نمایید موسسه فرهنگی هنری شایستگان زمر تماس : ۳۴۴۳۲۲۴۶-۳۴۴۲۱۸۱۲-۳۴۴۳۱۳۳۶ ایمیل : zomarzaban@gmail.com

برگزاری کلاس فرانسه 2 – خرداد ماه 1401

کلاس فرانسه 2 دوره غیر انگلیسی از روز 3 خردادماه ۱۴۰1 از ساعت 15 الی 18 روز های سه شنبه برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل های بهداشتی را رعایت نمایند برای اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره موسسه تماس حاصل نمایید موسسه فرهنگی هنری شایستگان زمر تماس : ۳۴۴۳۲۲۴۶-۳۴۴۲۱۸۱۲-۳۴۴۳۱۳۳۶ ایمیل : zomarzaban@gmail.com

برگزاری کلاس Navigate Upper/ 2 – اردیبهشت 1401

کلاس Navigate Upper/ 2 دوره آیلتس از روز 31 اردیبهشت ماه 1401 از روزهای شنبه از ساعت 18:30 الی 20 و روز های پنجشنبه از ساعت 15:30 تا 17:30 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل های بهداشتی را رعایت نمایند برای اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره موسسه تماس حاصل نمایید موسسه زمر تماس : […]

برگزاری کلاس Navigate Beginner/1 – خرداد1401

1beginner6khor1401

کلاس Navigate Beginner/1 دوره آیلتس از روز 6 خردادماه 1401 روزهای جمعه از ساعت 09 الی 13برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل های بهداشتی را رعایت نمایند برای اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره موسسه تماس حاصل نمایید موسسه زمر تماس : ۳۴۴۳۲۲۴۶-۳۴۴۲۱۸۱۲-۳۴۴۳۱۳۳۶ ایمیل : zomarzaban@gmail.com

برنامه مکالمه ترمیک -نیمه اول تابستان -تیر ۱۴۰۱

3mokalemetermik1401

برنامه کلاس مکالمه ترمیک درخرداد ماه 1401 به شرح زیر می باشد : روز های زوجشروع ترم : ۳۱ اردیبهشتپایان ترم : ۲۳ خرداد روز های فردشروع ترم : ۱ خردادپایان ترم : ۲۶ خرداد موسسه زمر تماس : ۳۴۴۳۲۲۴۶-۳۴۴۲۱۸۱۲-۳۴۴۳۱۳۳۶ ایمیل : zomarzaban@gmail.com

برنامه ترمیک -نیمه دوم تابستان – مرداد 1401

1termicmordar1401

برنامه کلاس ترمیک در نیمه دوم تابستان (مرداد 1401) به شرح زیر می باشد : روز های زوجشروع ترم : ۱۵ مردادمیا ترم : ۱۲ شهریورپایان ترم : ۳۰ شهریور روز های فردشروع ترم : ۲۳ مردادمیان ترم : ۱۵ شهریورپایان ترم : ۳۱ شهریور موسسه زمر تماس : ۳۴۴۳۲۲۴۶-۳۴۴۲۱۸۱۲-۳۴۴۳۱۳۳۶ ایمیل : zomarzaban@gmail.com

برنامه ترمیک -نیمه اول تابستان -تیر 1401

برنامه کلاس ترمیک در نیمه اول تابستان (تیرماه 1401) به شرح زیر می باشد : روز های زوجشروع ترم : اول تیرمیان ترم : ۲۵ تیرپایان ترم : ۱۲ مرداد روز های فردشروع ترم : ۲ تیرمیان ترم : ۲۸ تیرپایان ترم : ۱۳ مرداد

کلاس مکالمه Free Discussion – اردیبهشت 1401

کلاس مکالمه Free Discussion به تدریس خانم دکتر آروین از 22 اردیبهشت ماه 1401 و در روز های پنجشنبه از ساعت 18 تا 20 برگزار میگردد.خواهشمندیم پروتکل های بهداشتی رعایت شود. تماس : ۳۴۴۳۲۲۴۶-۳۴۴۲۱۸۱۲-۳۴۴۳۱۳۳۶ موسسه زمر ایمیل : zomarzaban@gmail.com

برگزاری کلاس First 1/A – اردیبهشت 1401

3tiny1A-10ord1401

کلاس First1/A دوره ترمیک از روز 10 اردیبهشت ماه 1401 روز های شنبه و چهارشنبه از ساعت 18 الی 16:30 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل های بهداشتی را رعایت نمایند برای اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره موسسه تماس حاصل نمایید . تماس : ۳۴۴۳۲۲۴۶-۳۴۴۲۱۸۱۲-۳۴۴۳۱۳۳۶ موسسه زمر ایمیل : zomarzaban@gmail.com

برگزاری کلاس Tiny 1/A – اردیبهشت 1401

tiny1A-10ord1401

کلاس Tiny 1/A دوره ترمیک از روز 10 اردیبهشت ماه 1401 روز های شنبه و چهارشنبه از ساعت 18 الی 16:30 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل های بهداشتی را رعایت نمایند برای اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره موسسه تماس حاصل نمایید . تماس : ۳۴۴۳۲۲۴۶-۳۴۴۲۱۸۱۲-۳۴۴۳۱۳۳۶ موسسه زمر ایمیل : zomarzaban@gmail.com

برگزاری کلاس Navigate Intermediate/1 – اردیبهشت 1401

کلاس Navigate Intermediate/1 دوره آیلتس از روز1 اردیبهشت ماه 1401 روزهای پنجشنبه از ساعت 18 الی 21 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل های بهداشتی را رعایت نمایند برای اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره موسسه تماس حاصل نمایید موسسه زمر تماس : ۳۴۴۳۲۲۴۶-۳۴۴۲۱۸۱۲-۳۴۴۳۱۳۳۶ ایمیل : zomarzaban@gmail.com