آینده خود را با زمر بسازید 
Build Your Future With Zomar

دوره های آموزشی

37مطلب موجود می باشد.
دوره های آموزشی

اصلاحات جرم و جنایات به انگلیسی


در طول زندگی انسان ها برای هر انسانی تجربه های ناگواری در زمینه های جرم و جنایت رخ میدهد و در سرتاسر دنیا این اتفاق یکسان است…

دوره های آموزشی

اصطلاحات پزشکی به اسپانیایی


در این مقاله قصد داریم کلمات و اصطلاحات پزشکی را به زبان اسپانیایی بیان کنیم و این کلمات را به شما معرفی کنیم. اسپانیایی فارسی Tengo dolor…

دوره های آموزشی

اصطلاحاتی که بهتر است گفته بشوند-بخش 1


یک سری کلمات در زبان انگلیسی هستند که با یادگیری آنها و استفاده آنها بجای دیگر کلمات مشابه میتوانید حرفه ای تر صحبت کنید. در این مقاله…

kheli khasteam
دوره های آموزشی

خیلی خسته ام به زبان انگلیسی


در این مقاله قصد داریم من خیلی خسته ام را به زبان انگلیسی بگوییم. وقتی ما خسته هستیم در زبان انگلیسی میتوانیم به چند نوع مختلف خستگیمان…

دوره های آموزشی

اصطلاحات کاربردی – بخش 1


در این مقاله قصد داریم اصلاحات اصطلاحات کاربردی را به شما معرفی کنیم اصطلاحاتی مانند:Suit yourselfهر طور راحتیI’m easyبرا من فرقی ندارهNo biggieمهم نی ، عیبی ندارهBig…

I don’t know
دوره های آموزشی

جایگزین های I don’t know


در این مقاله قصد داریم برای کلمه I don’t know جایگزین انتخاب کنیم.کلمه هایی مانند:Search meنمیدانمBeats meنمیدانم،سر در نمیاورمI have no ideaایده ای ندارم،نمیدانمI have no clueنمیدانم،ایده…

rozmare
دوره های آموزشی

عبارات روزمره – بخش 1


در این مقاله قصد داریم اصطلاحات روزمره ای را به شما معرفی کنیم که در طول روز به آنها زیاد برخورد خواهید کرد اصطلاحاتی مانند:I’m gameمن پایه…

phone zomar
دوره های آموزشی

هشت عبارت کاربردی تلفن


در این مقاله قصد داریم که انواع کلماتی که در هنگام تلفن زدن استفاده میکنیم را بگوییم. مثل: No bars here اینجا آنتن نمیده You’r breaking up…

goodbye-1- zomar
دوره های آموزشی

حرفه ای تر خدافظی کن


در این پست قصد داریم به شما چند نمونه از کلمات حرفه ای برای خداحافظی کردن را بگوییممانند:By for nowCatch you laterHave a nice dayI’m offSo longTa-taکه…

sorry in zomar
دوره های آموزشی

ده پاسخ برای I’m sorry


وقتی کسی از ما عذر خواهی میکند یا ما از کسی عذر خواهی میکنیم برای جواب دادن به عذر خواهی طرف مقابل چند نوع کلمه وجود دارد…

cheat on zomar
دوره های آموزشی

cheat on در مکالمه


امروزه برای اینکه به کسی بخواهیم بگوییم که به کسی خیانت کردی از کلمه cheat on استفاده میکنیم در زیر یه نمونه مثال زدیم : you cheat…

دوره های آموزشی

عبارات رایج داخل شهری


اصطلاحات رانندگیاصطلاحات رانندگی اصطلاحاتی هستند که در هنگام رانندگی به کار ما میایندمانند اسم جاده ها اسم دو راهی ها مانند سمت چپ و راستاین اصطلاحات برای…

متن سربرگ خود را وارد کنید