دوره های آموزشی

27مطلب موجود می باشد.
cheat on zomar
دوره های آموزشی

cheat on در مکالمه


امروزه برای اینکه به کسی بخواهیم بگوییم که به کسی خیانت کردی از کلمه cheat on استفاده میکنیم در زیر یه نمونه مثال زدیم : you cheat…

دوره های آموزشی

عبارات رایج داخل شهری


اصطلاحات رانندگیاصطلاحات رانندگی اصطلاحاتی هستند که در هنگام رانندگی به کار ما میایندمانند اسم جاده ها اسم دو راهی ها مانند سمت چپ و راستاین اصطلاحات برای…

zomar.as long as
دوره های آموزشی

کاربرد as long as در جملات


بعد از as long از زمان حال ساده برای بیان زمان آینده استفاده میکنیم.بسته به جمله ای که استفاده میکنیم معنی این کلمه عوض میشود مانند جمله…

دوره های آموزشی

معنی دو هفته یکبار در زبان انگلیسی


کلمه week را همگی میشناسیم و ازش در جملات زیاد استفاده کردیم امروز می خواهیم به معنای انگلیسی “دو هفته یکبار ” پی ببریم . کلمه biweekly…

آینده کامل (Future Perfect Tense )
دوره های آموزشی

آینده کامل (Future Perfect Tense )


از زمان آینده کامل یادر زبان انگلیسی برای بیان عملی در آینده که زودتر از عملی دیگر به اتمام خواهد رسید استفاده می‌شود. این زمان کاربردهای دیگری…

دوره های آموزشی

زمان آینده استمراری(Future Continuous)


اگر عملی در زمان مشخصی از آینده در حال انجام شدن باشد و ادامه داشته باشد از زمان آینده استمراری استفاده می کنیم ، برای ساختن زمان…

دوره های آموزشی

زمان آینده ساده (The simple future tense)


زمان آینده ساده (simple future tense) برای نشان دادن عملی بکار می‌رود که هنوز اتفاق نیفتاده است. زمان آینده ساده به دو شکل will و be going…

دوره های آموزشی

انواع مزه در زبان انگلیسی


همینک در تصاویر زیر میتوانید انواع مزه ها در زبان انگلیسی را مشاهده نمایید. هشت نوع از مزه ها در زیر لیست شده اند ک به تک…

دوره های آموزشی

زمان گذشته ساده(Simple Past Tense)


برای توصیف کاری در زمان گذشته انجام شده باشه و به پایان رسیده باشه از زمان گذشته ساده استفاده میکنیم. ساختار آن به شکل زیر است : قسمت دوم…

دوره های آموزشی

زمان گذشته کامل (past perfect)


اگر عملی در گذشته قبل از عمل دیگری اتفاق بیوفتد از زمان گذشته کامل یا همان ماضی بعید استفاده می کنیم. به مانند زمان های دیگر یک…

home.house.zomar
دوره های آموزشی

تفاوت House و Home


معنی و کاربرد واژه home واژه home مفهوم و ماهیت « خانه » رو بیان میکنه و برای بیان محل زندگی استفاده میشه . home یعنی اونجایی که…

دوره های آموزشی

زمان حال کامل (The Present Perfect):


زمان حال کامل نشان دهنده ی کاری است که در یک زمان نا معین(معمولاً گذشته) اتفاق افتاده است ولی اثر و نتیجه اش هنوز تا زمان حال…

متن سربرگ خود را وارد کنید