دوره های آموزشی

37مطلب موجود می باشد.
دوره های آموزشی

اصلاحات جرم و جنایات به انگلیسی


در طول زندگی انسان ها برای هر انسانی تجربه های ناگواری در زمینه های جرم و جنایت رخ میدهد و در سرتاسر دنیا این اتفاق یکسان است…

اسپانیایی

اصطلاحات پزشکی به اسپانیایی


در این مقاله قصد داریم کلمات و اصطلاحات پزشکی را به زبان اسپانیایی بیان کنیم و این کلمات را به شما معرفی کنیم. اسپانیایی فارسی Tengo dolor…

دوره های آموزشی

اصطلاحاتی که بهتر است گفته بشوند-بخش ۱


یک سری کلمات در زبان انگلیسی هستند که با یادگیری آنها و استفاده آنها بجای دیگر کلمات مشابه میتوانید حرفه ای تر صحبت کنید. در این مقاله…

دوره های آموزشی

خیلی خسته ام به زبان انگلیسی


در این مقاله قصد داریم من خیلی خسته ام را به زبان انگلیسی بگوییم. وقتی ما خسته هستیم در زبان انگلیسی میتوانیم به چند نوع مختلف خستگیمان…

دوره های آموزشی

اصطلاحات کاربردی – بخش ۱


در این مقاله قصد داریم اصلاحات اصطلاحات کاربردی را به شما معرفی کنیم اصطلاحاتی مانند:Suit yourselfهر طور راحتیI’m easyبرا من فرقی ندارهNo biggieمهم نی ، عیبی ندارهBig…

دوره های آموزشی

جایگزین های I don’t know


در این مقاله قصد داریم برای کلمه I don’t know جایگزین انتخاب کنیم.کلمه هایی مانند:Search meنمیدانمBeats meنمیدانم،سر در نمیاورمI have no ideaایده ای ندارم،نمیدانمI have no clueنمیدانم،ایده…

دوره های آموزشی

عبارات روزمره – بخش ۱


در این مقاله قصد داریم اصطلاحات روزمره ای را به شما معرفی کنیم که در طول روز به آنها زیاد برخورد خواهید کرد اصطلاحاتی مانند:I’m gameمن پایه…

دوره های آموزشی

هشت عبارت کاربردی تلفن


در این مقاله قصد داریم که انواع کلماتی که در هنگام تلفن زدن استفاده میکنیم را بگوییم. مثل: No bars here اینجا آنتن نمیده You’r breaking up…

دوره های آموزشی

حرفه ای تر خدافظی کن


در این پست قصد داریم به شما چند نمونه از کلمات حرفه ای برای خداحافظی کردن را بگوییممانند:By for nowCatch you laterHave a nice dayI’m offSo longTa-taکه…

دوره های آموزشی

ده پاسخ برای I’m sorry


وقتی کسی از ما عذر خواهی میکند یا ما از کسی عذر خواهی میکنیم برای جواب دادن به عذر خواهی طرف مقابل چند نوع کلمه وجود دارد…