آینده خود را با زمر بسازید 
Build Your Future With Zomar

دوره های آموزشی

35مطلب موجود می باشد.
دوره های آموزشی

زمان حال کامل استمراری (Present Perfect Continuous) :


حال کامل استمراری برای زمانی بکار می رود که عملی در گذشته آغاز شده و بصورت استمرار و بدون قطع تا زمان حال ادامه پیدا کند و…

دوره های آموزشی

همیشه say را گفتن معنی نکن


همیشه say را گفتن معنی نکندر بیشتر مواقع در جملات ما واژه say را گفتن ترجمه میکنیم اما در بعضی جملات دیگر معنای گفتن نمیدهد .واژه sayممکن…

دوره های آموزشی

واژه kid همیشه اسم بکار میره ؟


واژه kid رو هممون شنیدیم و وقتی به عنوان اسم به کارگرفته شود به معنای بچه میدهد اما همیشه به عنوان اسم به کار نمیرود در بعضی…

دوره های آموزشی

قید پرتکرار so to speak


قید پرتکرار so to speak :در زبان انگلیسی قیدی داریم پر تکرار بع عنوان so to speak که در متون بسیار دیده میشود.قید so to speak به…

دوره های آموزشی

تفاوت price و Accept – prize و Except


با هم به تفاوت Price و Prize میپردازیم :Price به معنی قیمت می باشد و prize به معنی جایزه میباشدبرای درک بهتر با ذکر مثال شروع میکنیم…

دوره های آموزشی

خداحافظی با اصطلاح I’m busy


آموزش 1 :خداحافظی با اصطلاح I’m busyدرگذشته از این اصطلاح به صورت رایج استفاده میشد اما حالا به شما سه اصطلاح رایج و جایگزین را معرفی میکنیماصطلاح…

دوره های آموزشی

موارد استفاده از Present Perfect


Present Perfect زمان حال کامل در انگلیسی برای بیان اتفاق‌هایی به کار می‌رود که در گذشته قبل از عمل دیگری در گذشته اتفاق افتاده‌اند (گذشته در گذشته)….

دوره های آموزشی

Past Continuous


past continuous از زمان گذشته استمراری (past continuous)  در زبان انگلیسی برای نشان دادن یک فرآیند یا توالی در گذشته استفاده می شود.   کاربردها نشان دادن…

دوره های آموزشی

گرامر زمان حال استمراری


present continuous زمان حال استمراری (present continuous) یکی از شکلهای زمان حال در زمان انگلیسی است.  از این زمان بیشتر برای نشان دادن فعالیت هایی که دقیقا در زمان…

دوره های آموزشی

اصطلاحات پر کاربرد انگلیسی


20 اصطلاح پر کاربرد انگلیسی:   اصطلاحات(Idioms) عموما عباراتی هستند که تنها دانستن معنی کلمات آنها برای رسیدن به مفهوم صحیح کافی نیست.در نتیجه اساتید باید از…

دوره های آموزشی

موارد استفاده ازpast simple


Using the past simple چه زمانی از گرامر گذشته ی ساده استفاده میکنیم ؟ Finished actions, states or habits in the past. 1)هر وقت که بخواهیم درمورد…

متن سربرگ خود را وارد کنید