آینده خود را با زمر بسازید 
Build Your Future With Zomar

ماک آیلتس

3مطلب موجود می باشد.
آزمون ماک

گزارش تصویری برگزاری آزمون ماک آیلتس-دی ماه 1400


آزمون آزمایشی ماک آیلتس طبق برنامه سالیانه در ماه‌های زوج ۶ دوره برگزار می گردد وبراساس آخرین تغیرات سال ۲۰۲۰ است.یک از ویژگی‌های مهم آزمون آزمایشی آیلتس…

mock-dey1400-1
اطلاعیه

برگزاری آزمون ماک آیلتس – دی 1400


برگزاری آزمون ماک آیلتس – دی ماه 1400 اطلاعیه آزمون: زبان آموزان محترم آزمون دوره ماک آیلتس از روز شانزدهم دی ماه 1400برگزار میشود برای اطلاعات بیشتر…

muck ielts -aban1400
اطلاعیه

برگزاری آزمون ماک آیلتس – آبان 1400


برگزاری آزمون ماک آیلتس – آبان 1400 اطلاعیه آزمون: زبان آموزان محترم آزمون دوره ماک آیلتس از روز بیست و هشتم آبان ماه 1400برگزار میشود برای اطلاعات…

متن سربرگ خود را وارد کنید