آینده خود را با زمر بسازید 
Build Your Future With Zomar

آموزش زبان

40مطلب موجود می باشد.
1preinter-17tir1401
اطلاعیه

برگزاری کلاس Navigate PreIntermediate/1 – تیر 1401


کلاس Navigate PreIntermediate/1 دوره آیلتس از روز 17 تیرماه 1401 روزهای جمعه از ساعت 09:00 الی 13:00 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل های بهداشتی را…

1upper2-3tir1401
اطلاعیه

برگزاری کلاس Navigate Upper /2 – تیر 1401


کلاس Navigate Upper/2 دوره آیلتس از روز 03 تیرماه 1401 روزهای جمعه از ساعت 09:00 الی 13:00 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل های بهداشتی را…

اطلاعیه

برگزاری کلاس Mindset/3 – تیر 1401


کلاس Mindset/3 دوره آیلتس از روز 10 تیر ماه 1401 روزهای جمعه از ساعت 09 الی 13برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل های بهداشتی را رعایت…

اطلاعیه

برگزاری کلاس Navigate Beginner/1 – تیر 1401


کلاس Navigate Beginner/1 دوره آیلتس از روز 11تیرماه 1401 روزهای شنبه و چهارشنبه از ساعت 19:30 الی 21 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل های بهداشتی…

1speaking1a-9tir1401
اطلاعیه

برگزاری کلاس اسپیکینگ Speak Now /1A – تیر1401


کلاس Speak Now /1A دوره اسپیکینگ از 9 تیر ماه 1401 در روز های پنجشنبه صبح از ساعت 8/30الی 11/30 و ظهر از ساعت 16:30 الی 19:30…

china4-20khor1401
اطلاعیه

برگزاری کلاس چینی 4 – خرداد ماه 1401


کلاس چینی 4 دوره غیر انگلیسی از روز 20 خردادماه ۱۴۰1 از ساعت 15الی 16/30روز های جمعه برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل های بهداشتی را…

اطلاعیه

برگزاری کلاس مکالمه ترکی 2 – خرداد ماه 1401


کلاس مکالمه ترکی 2 از روز 7 خردادماه ۱۴۰1 از ساعت 15 الی 16:30روز های شنبه و دوشنبه برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل های بهداشتی…

اخبار

گزارش تصویری برگزاری آزمون ماک آیلتس-اردیبهشت ماه 1401


آزمون آزمایشی ماک آیلتس طبق برنامه سالیانه در ماه‌های زوج ۶ دوره برگزار می گردد وبراساس آخرین تغیرات سال ۲۰۲۰ است.یک از ویژگی‌های مهم آزمون آزمایشی آیلتس…

اطلاعیه

برگزاری کلاس فرانسه 2 – خرداد ماه 1401


کلاس فرانسه 2 دوره غیر انگلیسی از روز 3 خردادماه ۱۴۰1 از ساعت 15 الی 18 روز های سه شنبه برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل…

اطلاعیه

برگزاری کلاس Navigate Elementary/1 – فروردین 1401


کلاس Navigate Elementary/1 دوره آیلتس از روز 27 فروردین ماه 1401 روزهای شنبه و دوشنبه از ساعت 18 الی 20 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل…

دوره غیر انگلیسی

برگزاری کلاس فرانسه 1 – اسفند ماه 1400


کلاس فرانسه 1 دوره غیر انگلیسی از روز 9 اسفند ماه ۱۴۰۰ روز های شنبه و دوشنبه از ساعت 16/30الی 15/00 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم…

اطلاعیه

برگزاری کلاس Navigate Beginner/1 – اسفند 1400


کلاس Navigate Beginner/1 دوره آیلتس از روز 14 اسفند ماه 1400 روزهای زوج از ساعت 15/30 الی 14/00 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل های بهداشتی…

متن سربرگ خود را وارد کنید