دوره ترمیک

4مطلب موجود می باشد.
اخبار

گزارش تصویری از جشن الفبا – بهمن ۱۴۰۰


جشن الفبای بچه های ترمیک .زمان برگزاری ۲۱ بهمن ماه از ساعت ۱۰ الی ۱۲/۳۰ با حضور مدیر موسسه سرکارخانم نوفلاح برگزار گردید .موسسه زمر عکس :سعید…

دوره ترمیک

First Friends 3(A-B)


دوره ترمیک

First Friends 2(A-B)


دوره ترمیک

First Friends 1(A-B)