آینده خود را با زمر بسازید 
Build Your Future With Zomar

دوره ترمیک

7مطلب موجود می باشد.
دوره ترمیک

شروع کلاس های ترمیک -پاییز 1400


کلاس های ترمیک پاییز 1400 در روز های شنبه -چهارشنبه در تاریخ دهم مهر و روز های یکشنبه -سه شنبه در تاریخ 11 مهر و در روزهای…

tiny 1/A
اطلاعیه

برگزاری کلاس Tiny 1/A – آبان 1400


کلاس Tiny 1/A دوره ترمیک از روز 22 آبان ماه 1400 روز های شنبه و چهارشنبه از ساعت 15 الی 16:30 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم…

دوره ترمیک

شروع کلاس های ترمیک -بهار 1401 -1400


کلاس های ترمیک بهار 1401-1400 در روز های شنبه -چهارشنبه در تاریخ چهارم اسفند ماه و روز های یکشنبه -سه شنبه در تاریخ یکم اسفند و در…

دوره ترمیک

شروع کلاس های ترمیک -زمستان 1400


کلاس های ترمیک زمستان 1400 در روز های شنبه -چهارشنبه در تاریخ بیستم آذر و روز های یکشنبه -سه شنبه در تاریخ بیست و یکم آذر و…

دوره ترمیک

First Friends 3(A-B)


دوره ترمیک

First Friends 2(A-B)


دوره ترمیک

First Friends 1(A-B)


متن سربرگ خود را وارد کنید