آینده خود را با زمر بسازید 
Build Your Future With Zomar

دوره اسپیکینگ

3مطلب موجود می باشد.
sspeak now 1/a-azar1400
اطلاعیه

برگزاری کلاس Speak Now 1/A – آذر 1400


کلاس Speak Now 1/A دوره اسپیکینگ از روز 27 آذرماه 1400 روز های دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 16:30 الی 18:00 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم…

برگزاری کلاس Speak Now 4/A – آبان 1400
اطلاعیه

برگزاری کلاس Speak Now 4/A – آبان 1400


کلاس Speak Now 4/A دوره اسپیکینگ از روز 22 آبان ماه 1400 روز های زوج از ساعت 19:30 الی 21:00 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل…

اطلاعیه

برگزاری کلاس Speak Now 3/B


برگزاری  کلاس Speak Now 3/B -مرداد 1400 اطلاعیه : زبان آموزان محترم برگزاری کلاس Speak Now 3/B از روز 26 مرداد در روز های یکشنبه – سه…

متن سربرگ خود را وارد کنید