آینده خود را با زمر بسازید 
Build Your Future With Zomar

دوره اسپیکینگ

11مطلب موجود می باشد.
1speaking1a-9tir1401
اطلاعیه

برگزاری کلاس اسپیکینگ Speak Now /1A – تیر1401


کلاس Speak Now /1A دوره اسپیکینگ از 9 تیر ماه 1401 در روز های پنجشنبه صبح از ساعت 8/30الی 11/30 و ظهر از ساعت 16:30 الی 19:30…

speaking1a -19khor1401
اطلاعیه

برگزاری کلاس اسپیکینگ Speak Now /1A – خرداد 1401


کلاس Speak Now /1A دوره اسپیکینگ از 19خرداد ماه 1401 در روز های پنجشنبه از ساعت 8/30الی 10/00 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل های بهداشتی…

اطلاعیه

برگزاری کلاس اسپیکینگ Speak Now /3A – خرداد 1401


کلاس Speak Now /3A دوره اسپیکینگ از 22 خرداد ماه 1401 در روز های یکشنبه و سه شنبه از ساعت 16/30الی 18/00 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز…

اطلاعیه

کلاس مکالمه Free Discussion – اردیبهشت 1401


کلاس مکالمه Free Discussion به تدریس خانم دکتر آروین از 22 اردیبهشت ماه 1401 و در روز های پنجشنبه از ساعت 18 تا 20 برگزار میگردد.خواهشمندیم پروتکل…

اطلاعیه

برگزاری کلاس اسپیکینگ Speak Now /3A – اردیبهشت 1401


کلاس Speak Now /3A دوره اسپیکینگ از 6 اردیبهشت ماه 1401 در روز های یکشنبه و سه شنبه از ساعت 16/30الی 18/00 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز…

2speaking-ordibehesht1401
اطلاعیه

برگزاری کلاس اسپیکینگ Speak Now /1B – بهار 1401


کلاس Speak Now /1B دوره اسپیکینگ در روز های یکشنبه و سه شنبه از ساعت 16/30الی 18/00 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل های بهداشتی را…

2speak3A-21far1401
اطلاعیه

برگزاری کلاس اسپیکینگ Speak Now /3A– فروردین ماه 1401


کلاس Speak Now /3A دوره اسپیکینگ از روز 21 فروردین ماه ۱۴۰1 روز های یکشنبه و سه شنبه از ساعت 14/30الی 15/30 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز…

speak1c-21far1401
اطلاعیه

برگزاری کلاس اسپیکینگ Speak Now /1C– فروردین ماه ۱۴۰1


کلاس Speak Now /1C دوره اسپیکینگ از روز 21 فروردین ماه ۱۴۰1 روز های یکشنبه و سه شنبه از ساعت 14 الی 15/30 برگزار میشود.از زبان آموزان…

sspeak now 1/a-azar1400
اطلاعیه

برگزاری کلاس Speak Now 1/A – آذر 1400


کلاس Speak Now 1/A دوره اسپیکینگ از روز 27 آذرماه 1400 روز های دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 16:30 الی 18:00 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم…

برگزاری کلاس Speak Now 4/A – آبان 1400
اطلاعیه

برگزاری کلاس Speak Now 4/A – آبان 1400


کلاس Speak Now 4/A دوره اسپیکینگ از روز 22 آبان ماه 1400 روز های زوج از ساعت 19:30 الی 21:00 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل…

اطلاعیه

برگزاری کلاس Speak Now 3/B


برگزاری  کلاس Speak Now 3/B -مرداد 1400 اطلاعیه : زبان آموزان محترم برگزاری کلاس Speak Now 3/B از روز 26 مرداد در روز های یکشنبه – سه…

متن سربرگ خود را وارد کنید