آینده خود را با زمر بسازید 
Build Your Future With Zomar

اسپانیایی

12مطلب موجود می باشد.
اطلاعیه

برگزاری کلاس اسپانیایی 1 – تیرماه 1401


کلاس اسپانیایی 1 دوره غیر انگلیسی از روز 25 تیرماه۱۴۰1 از ساعت 19/30الی 21 روز های شنبه و دوشنبه برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل های…

spain11-27far1401
اطلاعیه

برگزاری کلاس اسپانیایی 11 – فروردین ماه 1401


کلاس اسپانیایی 11 دوره غیر انگلیسی از روز 27 فروردین ماه ۱۴۰1 روز های شنبه و دوشنبه از ساعت 16/30 الی 18 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز…

spain9-15far1401
اطلاعیه

برگزاری کلاس اسپانیایی 9 – فروردین ماه 1401


کلاس اسپانیایی 9 دوره غیر انگلیسی از روز 15 فروردین ماه ۱۴۰1 روز های شنبه و دوشنبه از ساعت 16/30 الی 18 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز…

اطلاعیه

برگزاری کلاس اسپانیایی 4 – فروردین ماه 1401


کلاس اسپانیایی 4 دوره غیر انگلیسی از روز14 فروردین ماه ۱۴۰1 روز های یکشنبه و سه شنبه از ساعت 19/30 الی 21 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز…

دوره غیر انگلیسی

برگزاری کلاس اسپانیایی 9 – اسفند ماه 1400


کلاس اسپانیایی 9 دوره غیر انگلیسی از روز 7 /اسفند ماه ۱۴۰۰ روز های شنبه و دوشنبه از ساعت 18الی 19/30 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم…

اطلاعیه

برگزاری کلاس اسپانیایی 4 – اسفند ماه 1400


کلاس اسپانیایی 4 دوره غیر انگلیسی از روز 8 اسفند ماه ۱۴۰۰ روز های یکشنبه و سه شنبه از ساعت 19/30الی 21 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز…

دوره های آموزشی

اصطلاحات پزشکی به اسپانیایی


در این مقاله قصد داریم کلمات و اصطلاحات پزشکی را به زبان اسپانیایی بیان کنیم و این کلمات را به شما معرفی کنیم. اسپانیایی فارسی Tengo dolor…

برگزاری کلاس اسپانیایی1 – آذر 1400
دوره غیر انگلیسی

برگزاری کلاس اسپانیایی 1 – آذر 1400


کلاس اسپانیایی 1 دوره غیر انگلیسی از روز 15 آذرماه 1400 روز های شنبه و دوشنبه از ساعت 19:30 الی 21 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم…

برگزاری دوره TTC اسپانیایی - آذر 1400
اطلاعیه

برگزاری دوره TTC اسپانیایی – آذر 1400


دوره TTC(اسپانیایی) از روز اوایل آذرماه 1400 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل های بهداشتی را رعایت نمایند برای اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره موسسه تماس…

برگزاری کلاس اسپانیایی11 – آبان 1400
دوره غیر انگلیسی

برگزاری کلاس اسپانیایی11 – آبان 1400


کلاس اسپانیایی11 دوره غیر انگلیسی از روز 8 آبان ماه روز های شنبه و دوشنبه از ساعت 19:30الی 21 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل های…

دوره غیر انگلیسی

برگزاری کلاس اسپانیایی7 – مهر 1400


شایان ذکر است کلاس اسپانیایی7 از دهم مهر ماه روز های شنبه و دوشنبه از ساعت 18 تا 19:30 برگزار میشود .خواهشمندیم از زبان آموزان پروتکلهای بهداشتی…

اسپانیایی

آنچه که باید از اسپانیا بدانید


اسپانیا  اسپانیا کشوری‌ در جنوب غربی اروپا است. نام رسمی آن پادشاهی اسپانیا و پایتخت آن مادرید است. در شمال با فرانسه و آندورا، در غرب با…

متن سربرگ خود را وارد کنید