آینده خود را با زمر بسازید 
Build Your Future With Zomar

روسی

5مطلب موجود می باشد.
اطلاعیه

کارگاه مکالمه روسی – اسفند 1400


این کارگاه از ششم اسفند ماه 1400 به صورت ده جلسه یک ساعت و نیمه میباشد علاقه مندان برای ثبت نام کارگاه باید کتاب راه روسی 1…

ورکشاپ

کارگاه مکالمه روسی


این کارگاه به صورت بیست جلسه یک ساعت و نیمه میباشد علاقه مندان برای ثبت نام کارگاه باید کتاب راه روسی 1 و یا مدرک A2 روسی…

RUSS9DEY1400-1
اطلاعیه

برگزاری کلاس روسی 4 – دی ماه 1400


کلاس روسی 4 دوره غیر انگلیسی از روز 9 دی ماه ۱۴۰۰ روز های پنجشنبه و جمعه ، پنجشنبه ها از ساعت 20 الی 21:30 و جمعه…

برگزاری کلاس روسی1 – آذر 1400
اطلاعیه

برگزاری کلاس روسی 1 – آذر 1400


کلاس روسی 1 دوره غیر انگلیسی از روز 23 آذرماه 1400 روز های فرد از ساعت 15 الی 16:30 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل های…

دوره غیر انگلیسی

زمان شروع کلاس روسی 6


کاس های دوره غیر انگلیسی روسی 6 از روز 11 مرداد برگزار میشود برای اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره موسسه تماس حاصل نمایید تماس : 34432246-34421812-34431336 ایمیل…

متن سربرگ خود را وارد کنید