آینده خود را با زمر بسازید 
Build Your Future With Zomar

فرانسوی

11مطلب موجود می باشد.
اطلاعیه

برگزاری کلاس فرانسه 4 – خرداد ماه 1401


کلاس فرانسه 4 دوره غیر انگلیسی از روز 31 خردادماه ۱۴۰1 از ساعت 15 الی 18 روز های یکشنبه برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل های…

اطلاعیه

برگزاری کلاس فرانسه 2 – خرداد ماه 1401


کلاس فرانسه 2 دوره غیر انگلیسی از روز 3 خردادماه ۱۴۰1 از ساعت 15 الی 18 روز های سه شنبه برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل…

دوره غیر انگلیسی

برگزاری کلاس فرانسه 1 – اسفند ماه 1400


کلاس فرانسه 1 دوره غیر انگلیسی از روز 9 اسفند ماه ۱۴۰۰ روز های شنبه و دوشنبه از ساعت 16/30الی 15/00 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم…

مقالات

ضرب المثل های فرانسوی


کشور فرانسه کشوری با تاریخ و ادبیات قوی است و به همین دلیل ضرب المثل های زیادی دارد در این مقاله میخواهیم ضرب المثل های فرانسه را…

مقالات

مکان های دیدنی فرانسه


در این مقاله قصد داریم مکان های دیدنی کشور فرانسه رو که حتما باید بازدید کنید بگوییم. برج ایفل برج ایفل را «گوستاو ایفل» در سال 1889…

fr1-3-13azar1400
اطلاعیه

برگزاری کلاس فرانسه 1– آذر 1400


کلاس فرانسه 1 دوره غیر انگلیسی از روز 13 آذرماه 1400 روز های زوج از ساعت 19:30 الی 21:00 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل های…

اطلاعیه

برگزاری کلاس فرانسه 3 – آبان 1400


کلاس فرانسه 3 دوره غیر انگلیسی از روز 4 آبان ماه 1400 روز های یکشنبه و سه شنبه از ساعت 18 الی 19:30زبرگزار میشود.از زبان آموزان عزیز…

france1
دوره غیر انگلیسی

برگزاری کلاس فرانسه 1 – آبان 1400


کلاس فرانسه 1 دوره غیر انگلیسی از روز 4 آبان ماه 1400 روز های یکشنبه و سه شنبه از ساعت 119:30 الی 21 برگزار میشود.از زبان آموزان…

برگزاری کلاس فرانسه 2 – آبان 1400
دوره غیر انگلیسی

برگزاری کلاس فرانسه 2 – آبان 1400


کلاس فرانسه2 دوره غیر انگلیسی از روز اول آبان ماه روز های شنبه و دوشنبه از ساعت 18:00الی 20 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل های…

دوره غیر انگلیسی

زمان شروع کلاس فرانسه 3


کلاس های دوره غیر انگلیسی فرانسه 3 از روز 16 شهریور در روز های یکشنبه و سه شنبه از ساعت 18:30 تا 20:00 برگزار میشود برای اطلاعات…

دوره غیر انگلیسی

زمان شروع کلاس فرانسه 3


متن سربرگ خود را وارد کنید