آینده خود را با زمر بسازید 
Build Your Future With Zomar

عربی

6مطلب موجود می باشد.
Arabic2-19far1401
اطلاعیه

برگزاری کلاس عربی2– فروردین ماه 1401


کلاس عربی 2 دوره غیر انگلیسی از روز 19 فروردین ماه ۱۴۰1 روز های جمعه از ساعت 13 الی 16 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل…

اطلاعیه

برگزاری کلاس عربی 1 – بهمن ماه 1400


کلاس عربی1 دوره غیر انگلیسی از روز 1بهمن ماه ۱۴۰۰ روز های فرد از ساعت 13الی 16:00 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل های بهداشتی را…

برگزاری دوره TTC عربی- آذر 1400
اطلاعیه

برگزاری دوره TTC عربی- آذر 1400


دوره TTC(عربی) از روز اوایل آذرماه 1400 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل های بهداشتی را رعایت نمایند برای اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره موسسه تماس…

دوره غیر انگلیسی

برگزاری کلاس عربی 4 – مهر 1400


شایان ذکر است کلاس عربی 4 از بیست و نهم مهر ماه روز های پنجشنبه از ساعت 16:00 تا 19:00 برگزار میشود .خواهشمندیم از زبان آموزان پروتکلهای…

دوره غیر انگلیسی

برگزاری کلاس عربی1 – مهر 1400


شایان ذکر است کلاس عربی 1 از بیست و دوم مهر ماه روز های پنجشنبه از ساعت 19:30 تا 21:00 برگزار میشود .خواهشمندیم از زبان آموزان پروتکلهای…

دوره غیر انگلیسی

زمان شروع کلاس عربی3


کلاس های دوره غیر انگلیسی فرانسه 3 از روز 12 مرداد برگزار میشود برای اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره موسسه تماس حاصل نمایید تماس : 34432246-34421812-34431336 ایمیل…

متن سربرگ خود را وارد کنید