آینده خود را با زمر بسازید 
Build Your Future With Zomar

روز: 11 اسفند 1400

2مطلب موجود می باشد.
اخبار

گزارش تصویری برگزاری آزمون ماک آیلتس-اسفند ماه 1400


آزمون آزمایشی ماک آیلتس طبق برنامه سالیانه در ماه‌های زوج ۶ دوره برگزار می گردد وبراساس آخرین تغیرات سال ۲۰۲۰ است.یک از ویژگی‌های مهم آزمون آزمایشی آیلتس…

مقالات

برترین دانشگاه های آمریکا


بسیاری از مردم ایران یا قصد مهاجرت به آمریکا را دارند یا در حال حاضر در آمریکا هستند و بیش از نیمی از این مردم برای ادامه…

متن سربرگ خود را وارد کنید