آینده خود را با زمر بسازید 
Build Your Future With Zomar

روز: 18 بهمن 1400

1مطلب موجود می باشد.
دوره های آموزشی

اصطلاحات پزشکی به اسپانیایی


در این مقاله قصد داریم کلمات و اصطلاحات پزشکی را به زبان اسپانیایی بیان کنیم و این کلمات را به شما معرفی کنیم. اسپانیایی فارسی Tengo dolor…

متن سربرگ خود را وارد کنید