آینده خود را با زمر بسازید 
Build Your Future With Zomar

روز: 25 دی 1400

2مطلب موجود می باشد.
دوره های آموزشی

اصطلاحاتی که بهتر است گفته بشوند-بخش 1


یک سری کلمات در زبان انگلیسی هستند که با یادگیری آنها و استفاده آنها بجای دیگر کلمات مشابه میتوانید حرفه ای تر صحبت کنید. در این مقاله…

اطلاعیه

برگزاری کلاس عربی 1 – بهمن ماه ۱۴۰۰


کلاس عربی1 دوره غیر انگلیسی از روز 1بهمن ماه ۱۴۰۰ روز های فرد از ساعت 13الی 16:00 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل های بهداشتی را…

متن سربرگ خود را وارد کنید