آینده خود را با زمر بسازید 
Build Your Future With Zomar

روز: 4 دی 1400

1مطلب موجود می باشد.
rozmare
دوره های آموزشی

عبارات روزمره – بخش 1


در این مقاله قصد داریم اصطلاحات روزمره ای را به شما معرفی کنیم که در طول روز به آنها زیاد برخورد خواهید کرد اصطلاحاتی مانند:I’m gameمن پایه…

متن سربرگ خود را وارد کنید