آینده خود را با زمر بسازید 
Build Your Future With Zomar

روز: 24 آذر 1400

2مطلب موجود می باشد.
phone zomar
دوره های آموزشی

هشت عبارت کاربردی تلفن


در این مقاله قصد داریم که انواع کلماتی که در هنگام تلفن زدن استفاده میکنیم را بگوییم. مثل: No bars here اینجا آنتن نمیده You’r breaking up…

immigration
مقالات

کشور های مهاجر پذیر


کشور های مهاجر پذیر در این مقاله قصد داریم کشور های مهاجر پذیر و کشور هایی که اقامت گرفتن در آنها راحت هستند را به شما بگوییم….

متن سربرگ خود را وارد کنید