شروع کلاس های ترمیک -پاییز 1400

کلاس های ترمیک پاییز 1400 در روز های شنبه -چهارشنبه در تاریخ دهم مهر و روز های یکشنبه -سه شنبه در تاریخ 11 مهر و در روزهای دوشنبه -پنجشنبه در تاریخ 12 مهر برگزار میگردد .اطلاعات بیشنر در جدول زیر مشخص است :

برگزاری کلاس Tiny 1/A – آبان 1400

tiny 1/A

کلاس Tiny 1/A دوره ترمیک از روز 22 آبان ماه 1400 روز های شنبه و چهارشنبه از ساعت 15 الی 16:30 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل های بهداشتی را رعایت نمایند برای اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره موسسه تماس حاصل نمایید . تماس : ۳۴۴۳۲۲۴۶-۳۴۴۲۱۸۱۲-۳۴۴۳۱۳۳۶ موسسه زمر ایمیل : info@iranzomar.com

شروع کلاس های ترمیک -بهار 1401 -1400

کلاس های ترمیک بهار 1401-1400 در روز های شنبه -چهارشنبه در تاریخ چهارم اسفند ماه و روز های یکشنبه -سه شنبه در تاریخ یکم اسفند و در روزهای دوشنبه -پنجشنبه در تاریخ دوم اسفند ماه برگزار میگردد .اطلاعات بیشنر در جدول زیر مشخص است :

شروع کلاس های ترمیک -زمستان 1400

کلاس های ترمیک زمستان 1400 در روز های شنبه -چهارشنبه در تاریخ بیستم آذر و روز های یکشنبه -سه شنبه در تاریخ بیست و یکم آذر و در روزهای دوشنبه -پنجشنبه در تاریخ 22 آذر برگزار میگردد .اطلاعات بیشنر در جدول زیر مشخص است :