اطلاعیه

50مطلب موجود می باشد.
speak now 1/a
اطلاعیه

برگزاری کلاس Speak Now 1/A – آذر 1400


کلاس Speak Now 1/A دوره اسپیکینگ از روز 27 آذرماه 1400 روز های دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 16:30 الی 18:00 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم…

دوره ترمیک

شروع کلاس های ترمیک -پاییز 1400


کلاس های ترمیک پاییز 1400 در روز های شنبه -چهارشنبه در تاریخ دهم مهر و روز های یکشنبه -سه شنبه در تاریخ 11 مهر و در روزهای…

tt1c-azar1400
اطلاعیه

برگزاری دوره TTC انگلیسی- آذر 1400


دوره TTC(انگلیسی) از روز 27 آذرماه 1400 از ساعت 16:30 الی 18 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل های بهداشتی را رعایت نمایند برای اطلاعات بیشتر…

jpn-1-1azar1400
دوره غیر انگلیسی

برگزاری کلاس ژاپنی 2 – آذر 1400


کلاس ژاپنی 2 دوره غیر انگلیسی از روز 1 آذر ماه 1400 روز های شنبه و دوشنبه از ساعت 21:30 الی 20 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز…

turk2-1-3azar1400
دوره غیر انگلیسی

برگزاری کلاس ترکی 2 – آذر 1400


کلاس ترکی 2 دوره غیر انگلیسی از روز 3 آذر ماه 1400 روز های زوج از ساعت 19:30 الی 21 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل…

off2-10azar1400
اطلاعیه

برگزاری کلاس Official Guide – آذر۱۴۰۰


کلاس Official Guide دوره آیلتس از روز 10 آذرماه 1400روز های شنبه و چهارشنبه از ساعت 20:30 الی 18:30برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل های بهداشتی…

muck ielts -aban1400
اطلاعیه

برگزاری آزمون ماک آیلتس – آبان 1400


برگزاری آزمون ماک آیلتس – آبان 1400 اطلاعیه آزمون: زبان آموزان محترم آزمون دوره ماک آیلتس از روز بیست و هشتم آبان ماه 1400برگزار میشود برای اطلاعات…

turk3-2-29aban1400
اطلاعیه

برگزاری کلاس ترکی 3– آذر 1400


کلاس ترکی 3 دوره غیر انگلیسی از روز 29 آبان ماه 1400 روز های زوج از ساعت 19:30 الی 21 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل…

ger1-1-2azar1400
اطلاعیه

برگزاری کلاس آلمانی 1– آذر 1400


کلاس آلمانی1 دوره غیر انگلیسی از روز 1 آذرماه 1400 روز های دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 17 الی 18:30 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل…

nb1-2-5azar
اطلاعیه

برگزاری کلاس Navigate Beginner/1 – آذر۱۴۰۰


کلاس Navigate Beginner/1 دوره آیلتس از روز 5 آذرماه 1400روز های جمعه از ساعت 13 الی 16 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل های بهداشتی را…

fr1-3-13azar1400
اطلاعیه

برگزاری کلاس فرانسه 1– آذر 1400


کلاس فرانسه 1 دوره غیر انگلیسی از روز 13 آذرماه 1400 روز های زوج از ساعت 19:30 الی 21:00 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل های…

برگزاری کلاس ترکی 3– آذر 1400
دوره غیر انگلیسی

برگزاری کلاس ترکی 3– آذر 1400


کلاس ترکی 3 دوره غیر انگلیسی از روز 19 آذرماه 1400 روز های دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 16:30 الی 18:00 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم…

متن سربرگ خود را وارد کنید