آزمون چلی (CELI)

گواهی های دانش زبان ایتالیایی (CELI)، گواهی های عمومی زبان هستند که مربوط به دانش آموزان مدارس بزرگسالان می باشند. این گواهی ها، مهارت های زبانی، توانایی به کارگیری زبان در محیط کار و زمینه تحصیلی فرد را تصدیق می کنند.
CELI به نوبه خود انواع مختلفی همچون گواهی چلی مربوط به مهاجران و یا گواهی چلی نوجوانان تقسیم می شود. این تقسیم بندی مخصوصا بر اساس انواع مختلف متن و Task هایی که بر پایه ویژگی های شخصیتی و نیازهای هر کاربر انتخاب شده اند ساخته می شوند و اجازه می دهد ساختار متدهای برگزیده شده در برگه های امتحانی تغییر نکنند.

آزمون ها و گواهی های زبان ایتالیایی چلی (CELI)، در چهارچوب مرجع مشترک اروپایی زبانها (CEFR)، متدهای تصدیق دانش زبانی (متدهای سنتی که در زمینه صدور گواهی هستند) و دشواری هایی مرتبط با مراحل آماده سازی آزمون دارای وجوه اشتراک هستند.

انواع گواهی زبان ایتالیایی چلی (CELI)

وزارت آموزش، دانشگاه ها و تحقیقات ایتالیا، مدرک چلی 3 (CELI 3) را به عنوان یک گواهی معتبر برای تایید دانش زبان ایتالیایی مورد نیاز برای ثبت نام در دانشگاه های ایتالیا مربوط به سهمیه در نظر گرفته شده برای دانشجویان خارجی، تصدیق کرده است.
گواهی های چلی 4 (CELI 4) و چلی 5 (CELI 5) نیز به عنوان گواهی های معتبر برای تصدیق دانش زبان ایتالیایی و با شرایط برابر با دانشجویان ایتالیایی در نظر گرفته شده اند. بدیهی است که هر دانشکده می تواند آزمون ورودی خاص خود را درخواست کند.
وزارت کار و سیاست های اجتماعی گواهینامه های CELI را در زمینه مهاجرت به رسمیت می شناسد و به ترویج گسترش آن از طریق مشارکت در برنامه های یادگیری دانش زبان ایتالیایی برای بزرگسالان و افراد خردسال همت می گمارد.
همچنین کشورهای یونان و ترکیه گواهینامه های CELI را به عنوان عناوین معتبر زبانی در مدیریت عمومی، به رسمیت می شناسند.

آزمون CELI (چلی) زبان ایتالیایی سطح A1-C2 :

گواهی های CELI (چلی) ها بر اساس چهارچوب مرجع مشترک اروپایی زبانها (CEFR) به 6 سطح تقسیم می شوند و در سه مقطع و جلسه امتحانی برگزار می شوند. آزمون های چلی برای برگزاری در سه مقطع از سال شامل ماه مارس (تنها برای CELI Impatto – A1، CELI 1، CELI 2 و CELI 3)، ماه ژوئن و ماه نوامبر برگزار می شوند.

سطح CELI Impatto – A1 :

سطح A1 چلی (CELI Impatto – A1) آشنایی با زبان ایتالیایی در سطح A1 چهارچوب مرجع مشترک اروپایی زبانها (CEFR) را تصدیق می کند.

سطح CELI 1 – A2 :

سطح A2 چلی (CELI 1 – A2) آشنایی با زبان ایتالیایی در سطح A2 چهارچوب مرجع مشترک اروپایی زبانها (CEFR) را تصدیق می کند.

سطح CELI 2 – B1 :

سطح B1 چلی (CELI 2 – B2) گواهی دانش زبان ایتالیایی در سطح B1 چهارچوب مرجع مشترک اروپایی زبانها (CEFR) می باشد.

سطح CELI 3 – B2 :

سطح B2 چلی (CELI 3 – B2) به منزله تایید دانش زبان ایتالیایی در سطح B2 چهارچوب مرجع مشترک اروپایی زبانها (CEFR) می باشد.

سطح CELI 4 – C1 :

سطح C2 چلی (CELI 5 – C2) اشراف شرکت کننده آزمون چلی به زبان ایتالیایی در سطح C1 در چهارچوب مرجع مشترک اروپایی زبانها (CEFR) را تصدیق می کند.

چلی مهاجران (CELI immigrati) – مدرک و آزمون زبان ایتالیایی مهاجران :

چلی مهاجران اشاره به آزمون و مدرک چلی مهاجران دارد که با عنوان CELI immigrati شناخته می شود. این آزمون سطح دانشی را از مهاجران ایتالیا طلب می کند که لازمه انطباق آنان با محیط و ساختار زندگی در کشور ایتالیا است.

سطوح چلی مهاجران (CELI immigrati) :

چلی مهاجران به 3 سطح آزمون به شرح زیر تقسیم می شود.

1) CELI impact i – A1

2) CELI 1 i – A2

3) CELI 2 i – B1

این سه سطح دارای ساختار مشابهی با سایر آزمون های چلی (CELI) زبان ایتالیایی هستند و مشابه آنها مطابق چهارچوب مرجع مشترک اروپایی زبانها (CEFR) می باشند. فرمت برگزاری و شیوه ارزیابی مهارت های زبانی نیز قالبی مشترک و استاندار با سایر انواع آزمون CELI دارد.

تکنیک های ارزیابی متعارف در زمینه صدور گواهینامه و همچنین درجه سختی آزمون ها و مراحل فرآیند تهیه تست ها ، از چهارچوب تعیین شده پیروی می کند و با استانداردهای کیفیت ALTE تولید می شوند.

آزمون چلی نوجوانان برای زبان ایتالیایی (CELI adolescents) :

گواهی CELI adolescents که به اختصار CELI a خوانده می شود گواهی دانش زبان ایتالیایی است که از از نوجوانان سنین 13-17 مطالبه می شود و در نتیجه آزمونی به همین نام یعنی آزمون چلی نوجوانان اعطا می شود. گواهی چلی نوجوانان، توانایی در بکارگیری زبان ایتالیایی در موقعیت های ارتباطی در محیط های کاری یا تحصیلی را نشان می دهد.

تمرکز آزمون چلی بر روی منابع متنی مربوط به ژانر نوجوان و محتوای مربوط به دوره سنی آنان، علایق ایشان، دانش آنها از جهان پیرامون و توانمندیهای ارتباطی آنها هنگام سر و کار داشتن با موضوعات مشخص می باشد.

آزمون CELI نوجوانان، همیشه اساسی رویکرد محور دارد و بر مبنای اهداف یادگیری است که توسط سطوح چهارچوب مرجع مشترک اروپایی زبانها (CEFR) به روشنی تصریح شده است.

آزمون چلی نوجوانان در سه سطح معرفی شده اند:

1- CELI 1 a – A2

2- CELI 2 a – B1

3- CELI 3 a – B2

مقررات عمومی آزمون CELI زبان ایتالیایی :

پیشتر در بخش آزمون های زبان ایتالیایی، صفحه آزمون چلی – مدرک CELI زبان ایتالیایی را مطالعه نمودید. در این مطلب جزئیات کاملی از آزمون چلی را مطالعه خواهید نمود. بخش نخست قوانین که به مقررات و آیین نامه های عمومی اختصاص یافته، به ارائه دستورالعمل های مرتبط با مراحل مختلف آزمون چلی  برای داوطلبان شخصی و مراکز برگزاری آزمون (از ثبت نام گرفته تا صدور گواهینامه) می پردازد. CVCL (مرکز ارزیابی و گواهینامه های زبانی: Centro per la Valutazione e le Certificazioni Linguistiche)، حق اعمال تغییرات در این قسمت از آیین نامه ها را را در هر کجا و هر زمان که ضروری باشد محفوظ می دارد.

مراکز آزمون چلی (CELI) موظفند به طور مرتب از فضای اختصاصی خود در وب سایت CVCL بازدید کنند تا اطمینان حاصل شود که دارای آخرین نسخه آیین نامه عمومی هستند. به داوطلبان آزمون CELI، چه آنان که دوره های آمادگی آزمون را گذرانده اند، چه آنان که خود را به عنوان داوطلب و دانشجوی خصوصی معرفی می کنند، قویا توصیه می شود به طور مرتب با وب سایت CVCL مراجعه کنند ، تا هر نوع اطلاعات مفیدی را در مورد امتحانات بدست آورند.

هرگونه تغییر در قوانین امتحان در بخش اخبار پورتال وب CVCL www.cvcl.it اعلام خواهد شد.