سیده دنیا سرباشی

سیده دنیا سرباشی دونده استان البرز موفق شد در مسابقات دوومیدانی بزرگسالان کشور مدال برنز ۱۵۰۰ متر را کسب کند و به مقام سومی برسد..

 سیده دنیا سرباشی متولد استان البرز میباشد.

مقام‌هایی را که تاکنون کسب کرده‌است :

مقام دوم دوی ۱۵۰۰ متر نونهالان کشور در سال ۱۳۹۶

مقام دوم دوی صحرانوردی نوجوانان کشور سال ۱۳۹۸

مقام دوم دوی ۱۵۰۰ متر جوانان کشور سال ۱۴۰۰

مقام سوم دوی ۸۰۰ متر جوانان کشور سال ۱۴۰۰

مقام سوم کشوری ۱۵۰۰ متر بزرگسالان کشوری در سال 1402