شوک فرهنگی

همانطور که همه اطلاع دارند مهاجرت کردن ریسک های زیادی را به همراه دارد،یکی ازین ریسک ها شوک فرهنگی است در این مقاله قصد داریم شوک فرهنگی را توضیح دهیم و راه هایی که میتوانیم خود را برای شوک فرهنگی آماده کنیم را به شما بگوییم.

شوک فرهنگی چیست؟
هر کشوری عقاید و فرهنگ مخصوص خود را دارد وقتی شما از کشوری به کشور دیگری مهاجرت کنید ناخواسته مجبور میشوید که فرهنگ آن کشور را یاد بگیرید و تا وقتی فرهنگ بقیه کشور ها رو فرا بگیرید دچار شوک فرهنگی میشوید به دلیل اینکه تفکرات افکار و فرهنگ ها متفاوت هستند.

برای مقابله با شوک فرهنگی چه کاری باید انجام بدهیم؟
برای مقابله با شوک فرهنگی بهتر است که درباره کشوری که میخواید مهاجرت کنید تحقیق کنید و با فرهنگ و رسم های آن کشور آشنا بشوید و خود را برای روبه رو شدن با اون فرهنگ و مردم آن کشور آماده کنید.

جمع بندی درخصوص شوک فرهنگی
در کل مهاجرت ریسک های زیادی را به همراه دارد ولی شوک فرهنگی یکی از مهم ترین ریسک ها هستش که برای مهاجرت کردن باید آن را پذیرفت ولی با استفاده از تمرین و تحقیق کردن میتوانید خود را برای مقابله شدن با شوک فرهنگی آماده کنید.
نویسنده و گردآورنده:محسن فضل اله خرازی