اصطلاحات خرید کردن به ایتالیایی

در این مقاله قصد داریم اصطلاحاتی که هنگام خرید کردن به زبان ایتالیایی باید بدانید را به شما معرفی کنیم.

ایتالیاییفارسی
Quanto costa این چنده
C’è una taglia più grande per questoبزرگشو هم دارید
Posso provarlo میتونم اینو پرو کنم
Dove sono le cabine di prova اتاق پرو کجاست
Posso avere una busta per favoreاگه یه پلاستیک لطف کنید ممنون میشم
Posso pagare con carta di credito کارت خوان دارید
Cè l’IVAمالیات هم میخوره
 Mi puaiutare per favore اگه لطف کنید بهم کمک کنید
Posso chiedere un’informazione su questo articoloممکنه راجع به این یه سوالی بپرسم
Dove pago صندوق کجاست؟
Dove ritiro il mio ordineکجا میتونم سفارشم رو تحویل بگیرم
Avete questo articolo in altri colori رنگهای دیگه اینو هم دارید
Posso avere lo scontrino per favore ممکنه رسید لطف کنید
Mi potete recapitare questo احیانا شما در منزل هم تحویل میدید
C’è qualcosa che non va con il mio acquistoاین جنسی که خریدم مشکل داره
Vorrei rendere questo articoloمیخواستم اینو برگردونم
Ho pagato un prezzo eccessivoگرون به من فروختن
Il prezzo non è esatto قیمت درست نیست
Sto solo guardando, grazieممنون، فعلا میخواستم یه کم جنسها رو نگاه کنم