کشور هایی که آینده درخشانی در دنیا دارند

کشور امارات در طول این سال ها پیشرفت چشمگیری داشته است به گونه ای که در سال های اخیر دبی از نظر توریست و از نظر های اقتصادی سیاسی پیشرفت چشمگیری داشته است.و همچینین این کشور به دلیل داشتن پول زیاد و به دلیل داشتن جمعیت کم در آینده میتواند کشور بسیار مهمی باشد.

کانادا
کانادا روز به روز در زمینه های مختلفی درحال پیشرفت و بهتر شدن است.
در طی این سال ها کانادا پاسپورت معتبر تری نسبت به آمریکا بدست آورده است بارها یکی از کشور های با امنیت دنیا شده است.کانادا با توجه به پیشرفت کردن کانادا در زمین های تکنولوژِی و اقتصادی و توریستی میتوان آینده درخشانی برای این کشور پیشبینی کرد.

آلمان
کشور آلمان یکی از بهترین کشور ها در زمینه صنعت است و به همین دلیل مهاجرین بسیار زیادی از سرتا سر دنیا دارد. آلمان به دلیل داشتن تورم کم و اقتصاد قوی یکی از بهترین کشور ها برای داشتن بورس های مالی است. آلمان طی این سال ها پیشرفت چشمگیری داشته است و به همین دلیل با توجه به پیشرفته شدن آلمان در زمینه های تکنولوژی میتوان گفت کشور آلمان آینده درخشانی دارد.

سوئد
سوئد به توجه به جمعیت کم و با توجه به سیاست های درست کشور بسیار قدرتمندی است. سوئد زندانی ندارد و تمام زندان های سوئد بسته هستند.سوئد تورم بسیار کمی طی این سالها داشته است. سوئد به دلیل جذب افراد در رشته های تکنولوژی و کامپیوتر و با توجه به قوی تر شدن این کشور نسبت به روز های قبل میتوان گفت سوئد کشور قدرتمند و مهمی در آینده خواهد شد.

قطر
قطر از نظر آینده داشتن مانند کشور دبی است به دلیل اینکه قطر جمعیت کمتری حتی نسبت به دبی دارد.
امنیت در قطر بسیار بالا است و بیشتر افرادی که قصد ساخت و ساز یا ساخت مجتمعی دارند بین کشور دبی و قطر کشور قطر را انتخاب میکنند به دلیل اینکه کشور قطر در زمینه های ساخت و ساز و یا راه اندازی بورس به شما کمک میکنند و در زمینه هایی نسبت به کشور دبی قوانین ساده تری دارند.

نویسنده و گردآورنده: محسن فضل اله خرازی