آینده خود را با زمر بسازید 
Build Your Future With Zomar

اصطلاحات پزشکی به اسپانیایی

در این مقاله قصد داریم کلمات و اصطلاحات پزشکی را به زبان اسپانیایی بیان کنیم و این کلمات را به شما معرفی کنیم.

اسپانیاییفارسی
Tengo dolorمن درد دارم
Tengo dolor de cabezaمن سر درد دارم
Tengo dolor de estómagoدل درد دارم
Tengo dolor de gargantaگلو درد دارم
Tengo dolor de oídosگوش درد دارم
Tengo dolor de muelasدندون درد دارم
Estoy enfermoمریض هستم
Me siento débilاحساس ضعف میکنم
Me duele la cabezaسرم آسیب دیده است
Palpitaciones  تپش قلب
Falta de aire  تنگی نفس
Presión baja  فشار خون پایین
Presión alta  فشار خون بالا
Enfermero/enfermera  پرستار
Farmacia  داروخانه
Sala de cuidados intensivos  بخش مراقب های ویژه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن سربرگ خود را وارد کنید