زمان آینده استمراری(Future Continuous)

اگر عملی در زمان مشخصی از آینده در حال انجام شدن باشد و ادامه داشته باشد از زمان آینده استمراری استفاده می کنیم ، برای ساختن زمان آینده استمراری از الگوی زیر استفاده می کنیم:

subject+will+be+ing

Example: I will be watching

من مشغول تماشا کردن خواهم بود.

Example: I will be working for a big corporation when I graduate

من وقتی فارغ التحصیل شوم در یک شرکت بزرگ کار خواهم کرد

نحوه منفی کردن زمان آینده ساده:

زمان آینده استمراری به مانند بقیه زمان ها دارای حالت منفی می باشد فقط کافیست حرف Not را بعد از فعل کمکی  Will استفاده کنید. به مثال زیر توجه کنید :

Example: Saeed will  not be running a marathon this Saturday

این شنبه سعید در دوی ماراتن نخواهد دوید.

نحوه سوالی کردن زمان آینده استمراری:

اگر بخواهیم برای زمان آینده استمراری حالت سوالی بوجود آوریم باید فعل کمکی Will را به ابتدای جمله بیاوریم و قبل از فاعل قرار دهیم تا حالت سوالی ساخته شود. به مثال زیر توجه کنید:

Example: Would you be working with Microsoft after graduation?

آیا شما بعد از فارغ التحصیلی با ماکروسافت کار خواهید کرد؟

مطالب مربوطه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

متن سربرگ خود را وارد کنید