همکاری با ما

همکاری با ما 

آموزشگاه زبان زمراز افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید:

۱-  افرادی که دوره  TTC را سپری نموده اند. 

۲-  افرادی که مدارک معتبر  TOEFL . IELTS و یا TESOL را داشته باشند. 

۳-  افرادی که سابقه تدریس در آموزشگاه های معتبر را داشته باشند. 

۴-   فارغ التحصیلان و دانشجویان (رشته های مرتبط ) که در سطح Advance هستند.

5 – افرادی که سابقه تدریس ندارند بایستی ابتدا دوره های TTCموسسه را سپری نمایند. 

6 –  شخص متقاضی قبل از همکاری بایستی در ابتدا DEMO ارائه داده و سپس بمدت ۳ هفته OBSERVE از کلاسها را جهت آشنایی با متد آموزشی آموزشگاه را انجام دهد.

شماره تماس : 09392641922