دوره تی تی سی 18 جلسه میباشد

آزمون شبیه ساز آیلتس میباشد که هر دو ماه یکبار در موسسه برگزار میشود

دوره های آیلتس به دو صورت فشرده و غیر فشرده میباشد :

1- دوره های فشرده به صورت 2 ساله میباشد.اگر زبان آموز ضعیف باشد از سطح beginner باید شروع کند. کلاس های بگینر به دو صورت 1.5 ساعته و 2 ساعته برگزار میشود ک کلاس های 1.5 ساعته 18 جلسه . کلاس های 2 ساعته 15 جلسه می باشد. همچنین کلاس های  المنتری -پری اینترمدیت -اینترمدیت و آپر به دو صورت 1.5 ساعته و 2 ساعته برگزار میشود ک کلاس های 1.5 ساعته 25 جلسه . کلاس های 2 ساعته 18 جلسه می باشد. و همچنین کلاس های آفیشیال گاید به دو صورت 1.5 ساعته و 2 ساعته برگزار میشود ک کلاس های 1.5 ساعته 50 جلسه . کلاس های 2 ساعته 36 جلسه می باشد  :

 beginner
elementary(1-2)
pre intermediate(1-2)
intermediate(1-2)
upper(1-2)
official guide

2- دوره های فوق فشرده یکساله میباشد و اگر زبان آموز ضعیف باشد از Beginner  باید شروع کند . کلاس های ماینست فاندیشن به صورت 2 ساعته برگزار میشود که 23 جلسه میباشد  . و  کلاس های ماینست 1-2-3 به صورت 2 ساعته برگزار میشود که 30 جلسه میباشد  .

Mindset foundation
Mindset 1
Mindset 2
Mindset 3

  • دوره های غیر انگلیسی شامل کلاس های اسپانیایی – ایتالیایی – روسی – فرانسوی – آلمانی – ترکی – نروژی – سوئدی – هلندی – عربی – چینی و ژاپنی میباشد ک کبلس های نوروژی – سوئدی و هلندی در 12 جلسه و مابقی در 15 جلسه میباشد 

دوره اسپیکینگ به صورت زیر کتاب میباشد :

Speak now 1A
Speak now 1B
Speak now 1C
Speak now 2A
Speak now 2B
Speak now 2C
Speak now 3A
Speak now 3B
Speak now 3C
Speak now 4A
Speak now 4B
Speak now 4C
 Free Discussion

به این صورت است ک از اسپیک 1 تا 4 هر کتاب در 3 ترم و  هر ترم 10 جلسه میباشد و  Free Discussion در دو ترم 10 جلسه میباشد

دوره ترمیک به صورت زیر تفکیک میشود :

رنج سنی 4 تا 6 سال :

در این رنج کتاب  Tiny talkمعرفی شده است  که در 3 کتاب و هرکدام در  2ترم خوانده میشود

(1A-1B-2A-2B-3A-3B)

رنج سنی 6 تا 7 سال :

در این رنج کتاب  Phonixمعرفی شده است  که در 6 کتاب و هرکدام در 1 ترم خوانده میشود

(1-2-3-4-5-6)

رنج سنی 7 تا 8 سال :

در این رنج کتاب  First Friendمعرفی شده است  که در 3 کتاب و هرکدام در  2ترم خوانده میشود

1(A-B), 2(A-B), 3(A-B)

رنج سنی 9 تا 13 سال :

در این رنج کتاب  Family Friend  و Hello Bravo معرفی شده است  که کتاب Family  در 6 کتاب و هرکدام در  3 ترم خوانده میشود

Hello Bravo , Starter(A-B-C) ,1(A-B-C) ,2(A-B-C) ,3(A-B-C) ,4(A-B-C) ,5(A-B-C) ,6(A-B-C) 

رنج سنی 13 تا 15 سال :

در این رنج کتاب  Top Nochمعرفی شده است  که به دو کتاب Fundamental    (یک کتاب در دو ترم ) و Top Noch    (سه کتاب در شش ترم ) تقسیم میشود .

Fundamental (A-B) , Top Noch(1A-1B-2A-2B-3A-3B)

رنج سنی 15  تا 17 سال :

در این رنج کتاب  Summitمعرفی شده است  که در 2 کتاب و هرکدام در  4 ترم خوانده میشود

Summit(1A-1B-2A-2B-3A-3B)