آینده خود را با زمر بسازید 
Build Your Future With Zomar

دوره آیلتس

25مطلب موجود می باشد.
اطلاعیه

برگزاری آزمون ماک آیلتس – اسفند 1400


برگزاری آزمون ماک آیلتس – اسفند ماه 1400 اطلاعیه آزمون: زبان آموزان محترم آزمون دوره ماک آیلتس از روز دهم اسفند ماه 1400برگزار میشود برای اطلاعات بیشتر…

دوره آیلتس

گزارش تصویری برگزاری آزمون ماک آیلتس-دی ماه 1400


آزمون آزمایشی ماک آیلتس طبق برنامه سالیانه در ماه‌های زوج ۶ دوره برگزار می گردد وبراساس آخرین تغیرات سال ۲۰۲۰ است.یک از ویژگی‌های مهم آزمون آزمایشی آیلتس…

اطلاعیه

برگزاری کلاس Navigate Beginner/1 – دی ۱۴۰۰


کلاس Navigate Beginner/1 دوره آیلتس از روز 27 دی ماه 1400روز های دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 10:30 الی 12:30 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل…

اطلاعیه

برگزاری کلاس Navigate Beginner/1 – دی ۱۴۰۰


کلاس Navigate Beginner/1 دوره آیلتس از روز 24 دی ماه 1400روز های جمعه از ساعت 13:30 الی 17:30 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل های بهداشتی…

mock-dey1400-1
اطلاعیه

برگزاری آزمون ماک آیلتس – دی 1400


برگزاری آزمون ماک آیلتس – دی ماه 1400 اطلاعیه آزمون: زبان آموزان محترم آزمون دوره ماک آیلتس از روز شانزدهم دی ماه 1400برگزار میشود برای اطلاعات بیشتر…

pre-112dey1400
دوره آیلتس

برگزاری کلاس Navigate Pre Intermediate/1 – دی ۱۴۰۰


کلاس Navigate pre Intermediate/1 دوره آیلتس از روز 12 دی ماه 1400روز های یکشنبه و سه شنبه از ساعت 9 الی 11 صبح برگزار میشود.از زبان آموزان…

beginner-single-1
دوره آیلتس

برگزاری کلاس Navigate Beginner/1 – دی ۱۴۰۰


کلاس Navigate Beginner/1 دوره آیلتس از روز 4 دی ماه 1400روز های شنبه و دوشنبه از ساعت 18 الی 20 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل…

off2-10azar1400
اطلاعیه

برگزاری کلاس Official Guide – آذر۱۴۰۰


کلاس Official Guide دوره آیلتس از روز 10 آذرماه 1400روز های شنبه و چهارشنبه از ساعت 20:30 الی 18:30برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل های بهداشتی…

nb1-2-5azar
اطلاعیه

برگزاری کلاس Navigate Beginner/1 – آذر۱۴۰۰


کلاس Navigate Beginner/1 دوره آیلتس از روز 5 آذرماه 1400روز های جمعه از ساعت 13 الی 16 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل های بهداشتی را…

برگزاری کلاس Mindset Foundation – آبان ۱۴۰۰
دوره آیلتس

برگزاری کلاس Mindset Foundation – آبان ۱۴۰۰


کلاس Mindset Foundation دوره آیلتس از روز 29 آبان ماه 1400روز های فرد از ساعت 16:30 الی 18 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل های بهداشتی…

برگزاری کلاس Navigate Beginner/1 – آذر۱۴۰۰
اطلاعیه

برگزاری کلاس Navigate Beginner/1 – آذر۱۴۰۰


کلاس Navigate Beginner/1 دوره آیلتس از روز 6 آذرماه 1400روز های زوج از ساعت 16 الی 14:30 و روز 7 آذر ماه 1400 روز های فرد از…

برگزاری کلاس Navigate Pre-Intermediate/2 – آبان۱۴۰۰
اطلاعیه

برگزاری کلاس Navigate Pre-Intermediate/2 – آبان۱۴۰۰


کلاس Navigate pre-Intermediate/2 دوره آیلتس از روز 25آبان ماه 1400روز های یکشنبه و سه شنبه از ساعت 13 الی 11 و روز 26 آبان ماه 1400 روز…

متن سربرگ خود را وارد کنید