آینده خود را با زمر بسازید 
Build Your Future With Zomar

اطلاعیه

113مطلب موجود می باشد.
برگزاری کلاس آلمانی 1 – آبان 1400
اطلاعیه

برگزاری کلاس آلمانی 1 – آبان 1400


کلاس آلمانی 1 دوره غیر انگلیسی از روز 30 مهرماه روز های جمعه از ساعت 15 الی 18 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل های بهداشتی…

mock ielts
اطلاعیه

برگزاری آزمون ماک آیلتس – آبان 1400


برگزاری آزمون ماک آیلتس – آبان 1400 اطلاعیه آزمون: زبان آموزان محترم آزمون دوره ماک آیلتس از روز دوم آبان ماه 1400برگزار میشود برای اطلاعات بیشتر میتوانید…

برگزاری کلاس Pre Intermediate/2 – آبان۱۴۰۰
اطلاعیه

برگزاری کلاس Pre Intermediate/2 – آبان۱۴۰۰


کلاس Pre Intermediate/2 دوره آیلتس از روز 4 آبان ماه 1400روز های فرد از ساعت 8 الی 9 صبح برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل های…

برگزاری کلاس ترکی 7 – آبان 1400
اطلاعیه

برگزاری کلاس ترکی 7 – آبان 1400


کلاس ترکی 7 دوره غیر انگلیسی از روز 9 آبان ماه روز های یکشنبه و سه شنبه از ساعت 16:30الی 18 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم…

برگزاری کلاس ترکی 4 – آبان 1400
اطلاعیه

برگزاری کلاس ترکی 4 – آبان 1400


کلاس ترکی 4 دوره غیر انگلیسی از روز 6 آبان ماه روز های سه شنبه و پنجشنبه از ساعت 18الی 19:30برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل…

برگزاری کلاس اسپانیایی11 – آبان 1400
دوره غیر انگلیسی

برگزاری کلاس اسپانیایی11 – آبان 1400


کلاس اسپانیایی11 دوره غیر انگلیسی از روز 8 آبان ماه روز های شنبه و دوشنبه از ساعت 19:30الی 21 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل های…

برگزاری کلاس ترکی 4 – مهرماه 1400
اطلاعیه

برگزاری کلاس ترکی 4 – مهرماه 1400


کلاس ترکی 4 دوره غیر انگلیسی از روز 25 مهرماه روز های یکشنبه و سه شنبه از ساعت 16:30الی 18برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل های…

برگزاری کلاس های Official Guide – مهر ۱۴۰۰
دوره آیلتس

برگزاری کلاس های Official Guide – مهر ۱۴۰۰


کلاس Official Guide دوره آیلتس از روز 22 مهرماه 1400روز های فرد از ساعت 19:30 الی 21 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل های بهداشتی را…

برگزاری کلاس فرانسه 2 – آبان 1400
دوره غیر انگلیسی

برگزاری کلاس فرانسه 2 – آبان 1400


کلاس فرانسه2 دوره غیر انگلیسی از روز اول آبان ماه روز های شنبه و دوشنبه از ساعت 18:00الی 20 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل های…

دوره غیر انگلیسی

برگزاری کلاس ایتالیایی 1 – مهر 1400


شایان ذکر است کلاس ایتالیایی 1از سوم مهر ماه روز های زوج از ساعت 16 تا 18:30 برگزار میشود .خواهشمندیم از زبان آموزان پروتکلهای بهداشتی را رعایت…

اطلاعیه

شروع دوره TTC – مهر ماه 1400


شایان ذکر است دوره کامل ttc از سوم مهر ماه روز های زوج از ساعت 16 تا 18:30 برگزار میشود .خواهشمندیم از زبان آموزان پروتکلهای بهداشتی را…

دوره ترمیک

شروع کلاس های ترمیک -بهار 1401 -1400


کلاس های ترمیک بهار 1401-1400 در روز های شنبه -چهارشنبه در تاریخ چهارم اسفند ماه و روز های یکشنبه -سه شنبه در تاریخ یکم اسفند و در…

متن سربرگ خود را وارد کنید