آینده خود را با زمر بسازید 
Build Your Future With Zomar

اطلاعیه

125مطلب موجود می باشد.
دوره ترمیک

شروع کلاس های ترمیک -زمستان 1400


کلاس های ترمیک زمستان 1400 در روز های شنبه -چهارشنبه در تاریخ بیستم آذر و روز های یکشنبه -سه شنبه در تاریخ بیست و یکم آذر و…

اطلاعیه

زمان شروع کلاس ترکی 6


کلاس های دوره غیر انگلیسی ترکی 6 از  روز 9شهریور و در روز های یکشنبه و سه شنبه برگزار میشود برای اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره موسسه…

دوره غیر انگلیسی

زمان شروع کلاس فرانسه 3


کلاس های دوره غیر انگلیسی فرانسه 3 از روز 16 شهریور در روز های یکشنبه و سه شنبه از ساعت 18:30 تا 20:00 برگزار میشود برای اطلاعات…

دوره غیر انگلیسی

زمان شروع کلاس ترکی 3


کلاس های دوره غیر انگلیسی ترکی 3 از 11شهریور -شه شنبه از ساعت 18:00 تا 19:30 و پنجشنبه از ساعت 17:00 تا 18:30 برگزار میشود برای اطلاعات…

اطلاعیه

برگزاری کلاس Speak Now 3/B


برگزاری  کلاس Speak Now 3/B -مرداد 1400 اطلاعیه : زبان آموزان محترم برگزاری کلاس Speak Now 3/B از روز 26 مرداد در روز های یکشنبه – سه…

متن سربرگ خود را وارد کنید