برگزاری کلاس Navigate Intermediate/2 – مرداد1401

1inter2-30mordad1401

کلاس Navigate Intermediate/2 دوره آیلتس از روز 30 مرداد ماه 1401 روزهای یکشنبه . سه شنبه از ساعت 9 الی 11 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم به فاصله یک ربع مانده به شروع کلاس قبل از استاد در کلاس حضور داشته باشند برای اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره موسسه تماس حاصل نمایید موسسه زمر […]

برگزاری کلاس فرانسه 1 – مرداد 1401

کلاس فرانسه 1 دوره غیر انگلیسی از روز 24 مردادماه 1401 از ساعت 18 الی 19/30 روز های زوج برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم به فاصله یک ربع مانده به شروع کلاس قبل از استاد در کلاس حضور داشته باشند برای اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره موسسه تماس حاصل نمایید موسسه فرهنگی هنری شایستگان […]

برگزاری کلاس کره ای 2 – مرداد 1401

کلاس کره ای 2 دوره غیر انگلیسی از روز 26 مردادماه 1401 از ساعت 13:30 الی 15 روز های زوج برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم به فاصله یک ربع مانده به شروع کلاس قبل از استاد در کلاس حضور داشته باشند برای اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره موسسه تماس حاصل نمایید موسسه فرهنگی هنری […]

برگزاری آزمون ماک آیلتس – شهریور 1401

برگزاری آزمون ماک آیلتس – شهریور1401 اطلاعیه آزمون: زبان آموزان محترم آزمون دوره ماک آیلتس از روزجمعه مورخ 18 شهریور1401 از ساعت 9صبح الی 12 ظهر برگزار میشود برای اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره موسسه تماس حاصل نمایید نکته : زبان آموزان گرامی لطفا 30 دقیقه قبل از آزمون در موسسه حضور داشته باشید تماس […]

برگزاری کلاس ژاپنی 1 – مرداد 1401

2japan-20mordad1401

کلاس ژاپنی 1 دوره غیر انگلیسی از روز 20 مردادماه 1401 از ساعت 13:30 الی 16:30 روز های پنجشنبه برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم به فاصله یک ربع مانده به شروع کلاس قبل از استاد در کلاس حضور داشته باشند برای اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره موسسه تماس حاصل نمایید موسسه فرهنگی هنری شایستگان […]

برگزاری کلاس اسپیکینگ Speak Now /3A – شهریور1401

2speak3-13shahrivar1401

کلاس Speak Now /3A دوره اسپیکینگ از شهریورماه 1401 در روز های یکشنبه و پنجشنبه از ساعت 17:30الی 19برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم به فاصله یک ربع مانده به شروع کلاس قبل از استاد در کلاس حضور داشته باشند برای اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره موسسه تماس حاصل نمایید موسسه فرهنگی هنری شایستگان زمر […]

برگزاری کلاس Mindset Foundation – مرداد1401

کلاس Mindset Foundation دوره آیلتس از روز 28 مرداد ماه 1401 روزهای جمعه از ساعت 9 الی 13 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم به فاصله یک ربع مانده به شروع کلاس قبل از استاد در کلاس حضور داشته باشند برای اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره موسسه تماس حاصل نمایید موسسه زمر تماس : ۳۴۴۳۲۲۴۶-۳۴۴۲۱۸۱۲-۳۴۴۳۱۳۳۶ […]

برگزاری کلاس Navigate Pre Intermediate/1 – مرداد1401

کلاس Navigate Pre Intermediate/1 دوره آیلتس از روز 14 مرداد ماه 1401 روزهای جمعه از ساعت 13:30 الی 17:30برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم به فاصله یک ربع مانده به شروع کلاس قبل از استاد در کلاس حضور داشته باشند برای اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره موسسه تماس حاصل نمایید موسسه زمر تماس : ۳۴۴۳۲۲۴۶-۳۴۴۲۱۸۱۲-۳۴۴۳۱۳۳۶ […]

برگزاری کلاس آلمانی 6 – مرداد 1401

کلاس آلمانی 6 دوره غیر انگلیسی از روز 8 مردادماه 1401 از ساعت 19:30 الی 18 روز های شنبه و دوشنبه برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم به فاصله یک ربع مانده به شروع کلاس قبل از استاد در کلاس حضور داشته باشند برای اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره موسسه تماس حاصل نمایید موسسه فرهنگی […]

برگزاری کلاس آلمانی1 – مرداد 1401

3ger22mordad1401

کلاس آلمانی1 دوره غیر انگلیسی از روز 22 مردادماه 1401 از ساعت 19:30 الی 21 روز های شنبه و دوشنبه برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم به فاصله یک ربع مانده به شروع کلاس قبل از استاد در کلاس حضور داشته باشند برای اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره موسسه تماس حاصل نمایید موسسه فرهنگی هنری […]

برگزاری کلاس Navigate Beginner/1 – مرداد1401

کلاس Navigate Beginner/1 دوره آیلتس از روز 23 مرداد ماه 1401 روزهای یکشنبه و سه شنبه از ساعت 9 الی 11 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم به فاصله یک ربع مانده به شروع کلاس قبل از استاد در کلاس حضور داشته باشند برای اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره موسسه تماس حاصل نمایید موسسه زمر […]

گزارش تصویری برگزاری آزمون ماک آیلتس-تیرماه 1400

آزمون آزمایشی ماک آیلتس طبق برنامه سالیانه در ماه‌های زوج ۶ دوره برگزار می گردد وبراساس آخرین تغیرات سال ۲۰۲۰ است.یک از ویژگی‌های مهم آزمون آزمایشی آیلتس شایستگان زمر ،داشتن نیم ساعت جلسه تحلیلی بعد از آزمون Speaking با خانم دکتر آروین از اساتید برجسته ومجرب در زمینه IELTS ,TOEFL می باشد. این آزمون در […]