آینده خود را با زمر بسازید 
Build Your Future With Zomar

روز: 28 خرداد 1401

4مطلب موجود می باشد.
1preinter-17tir1401
اطلاعیه

برگزاری کلاس Navigate PreIntermediate/1 – تیر 1401


کلاس Navigate PreIntermediate/1 دوره آیلتس از روز 17 تیرماه 1401 روزهای جمعه از ساعت 09:00 الی 13:00 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل های بهداشتی را…

اطلاعیه

برگزاری کلاس Navigate Intermediate/1 – تیر 1401


کلاس Navigate Intermediate/1 دوره آیلتس از روز 03 تیرماه 1401 روزهای جمعه از ساعت 13:00 الی 17:00 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل های بهداشتی را…

1upper2-3tir1401
اطلاعیه

برگزاری کلاس Navigate Upper /2 – تیر 1401


کلاس Navigate Upper/2 دوره آیلتس از روز 03 تیرماه 1401 روزهای جمعه از ساعت 09:00 الی 13:00 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل های بهداشتی را…

اطلاعیه

برگزاری کلاس Mindset/3 – تیر 1401


کلاس Mindset/3 دوره آیلتس از روز 10 تیر ماه 1401 روزهای جمعه از ساعت 09 الی 13برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل های بهداشتی را رعایت…

متن سربرگ خود را وارد کنید