آینده خود را با زمر بسازید 
Build Your Future With Zomar

روز: 26 اردیبهشت 1401

4مطلب موجود می باشد.
اطلاعیه

برگزاری کلاس فرانسه 4 – خرداد ماه 1401


کلاس فرانسه 4 دوره غیر انگلیسی از روز 31 خردادماه ۱۴۰1 از ساعت 15 الی 18 روز های یکشنبه برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل های…

اطلاعیه

برگزاری کلاس فرانسه 2 – خرداد ماه 1401


کلاس فرانسه 2 دوره غیر انگلیسی از روز 3 خردادماه ۱۴۰1 از ساعت 15 الی 18 روز های سه شنبه برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل…

اطلاعیه

برگزاری کلاس Navigate Upper/ 2 – اردیبهشت 1401


کلاس Navigate Upper/ 2 دوره آیلتس از روز 31 اردیبهشت ماه 1401 از روزهای شنبه از ساعت 18:30 الی 20 و روز های پنجشنبه از ساعت 15:30…

1beginner6khor1401
اطلاعیه

برگزاری کلاس Navigate Beginner/1 – خرداد1401


کلاس Navigate Beginner/1 دوره آیلتس از روز 6 خردادماه 1401 روزهای جمعه از ساعت 09 الی 13برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل های بهداشتی را رعایت…

متن سربرگ خود را وارد کنید