آینده خود را با زمر بسازید 
Build Your Future With Zomar

برنامه ترمیک -نیمه دوم تابستان – مرداد 1401

1termicmordar1401

برنامه کلاس ترمیک در نیمه دوم تابستان (مرداد 1401) به شرح زیر می باشد :

روز های زوج
شروع ترم : ۱۵ مرداد
میا ترم : ۱۲ شهریور
پایان ترم : ۳۰ شهریور

روز های فرد
شروع ترم : ۲۳ مرداد
میان ترم : ۱۵ شهریور
پایان ترم : ۳۱ شهریور

موسسه زمر

تماس : ۳۴۴۳۲۲۴۶-۳۴۴۲۱۸۱۲-۳۴۴۳۱۳۳۶

ایمیل : zomarzaban@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن سربرگ خود را وارد کنید