آینده خود را با زمر بسازید 
Build Your Future With Zomar

برنامه ترمیک -نیمه اول تابستان -تیر 1401

برنامه کلاس ترمیک در نیمه اول تابستان (تیرماه 1401) به شرح زیر می باشد :

روز های زوج
شروع ترم : اول تیر
میان ترم : ۲۵ تیر
پایان ترم : ۱۲ مرداد

روز های فرد
شروع ترم : ۲ تیر
میان ترم : ۲۸ تیر
پایان ترم : ۱۳ مرداد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن سربرگ خود را وارد کنید