آینده خود را با زمر بسازید 
Build Your Future With Zomar

برنامه مکالمه ترمیک -نیمه اول تابستان -تیر ۱۴۰۱

3mokalemetermik1401

برنامه کلاس مکالمه ترمیک درخرداد ماه 1401 به شرح زیر می باشد :

روز های زوج
شروع ترم : ۳۱ اردیبهشت
پایان ترم : ۲۳ خرداد

روز های فرد
شروع ترم : ۱ خرداد
پایان ترم : ۲۶ خرداد

موسسه زمر

تماس : ۳۴۴۳۲۲۴۶-۳۴۴۲۱۸۱۲-۳۴۴۳۱۳۳۶

ایمیل : zomarzaban@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن سربرگ خود را وارد کنید