آینده خود را با زمر بسازید 
Build Your Future With Zomar

کلاس مکالمه Free Discussion – اردیبهشت 1401

کلاس مکالمه Free Discussion به تدریس خانم دکتر آروین از 22 اردیبهشت ماه 1401 و در روز های پنجشنبه از ساعت 18 تا 20 برگزار میگردد.خواهشمندیم پروتکل های بهداشتی رعایت شود.

تماس : ۳۴۴۳۲۲۴۶-۳۴۴۲۱۸۱۲-۳۴۴۳۱۳۳۶

موسسه زمر

ایمیل : zomarzaban@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن سربرگ خود را وارد کنید