آینده خود را با زمر بسازید 
Build Your Future With Zomar

روز: 21 فروردین 1401

3مطلب موجود می باشد.
2coomingsoonjapan1
اطلاعیه

برگزاری کلاس ژاپنی 1 – اردیبهشت ماه ۱۴۰1


کلاس ژاپنی1 دوره غیر انگلیسی به زودی توسط استاد در حد نیتیو (بزرگ شده کشور ژاپن) برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل های بهداشتی را رعایت…

1comingsoonturk1401.
اطلاعیه

برگزاری کلاس ترکی 1 – اردیبهشت ماه 1401


کلاس ترکی1 دوره غیر انگلیسی از روز 14 اردیبهشت ماه ۱۴۰1 از ساعت 19/30 الی 21/30 روز های شنبه و چهارشنبه برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم…

1ieltsup223far1401
اطلاعیه

برگزاری کلاس Navigate Upper/2 – فروردین 1401


کلاس Navigate Upper/2 دوره آیلتس از روز 23 فروردین ماه 1401 روزهای یکشنبه . سه شنبه از ساعت 19/30 الی 21/30 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم…

متن سربرگ خود را وارد کنید