آینده خود را با زمر بسازید 
Build Your Future With Zomar

برگزاری کلاس چینی 1 – اردیبهشت ماه ۱۴۰1

کلاس چینی 1 دوره غیر انگلیسی از روز 8 اردیبهشت ماه ۱۴۰1 روز های پنجشنبه از ساعت 9/30 تا11 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل های بهداشتی را رعایت نمایند برای اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره موسسه تماس حاصل نمایید

موسسه فرهنگی هنری شایستگان زمر

تماس : ۳۴۴۳۲۲۴۶-۳۴۴۲۱۸۱۲-۳۴۴۳۱۳۳۶

ایمیل : zomarzaban@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن سربرگ خود را وارد کنید