آینده خود را با زمر بسازید 
Build Your Future With Zomar

روز: 1 اسفند 1400

10مطلب موجود می باشد.
TTC

برگزاری دوره TTC انگلیسی – فروردین 1401


دوره TTC(انگلیسی) از روز 20 فروردین 1401 روز های زوج از ساعت 18:00 الی 19/30 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل های بهداشتی را رعایت نمایند…

اطلاعیه

برگزاری کلاس Navigate Upper/1 – فروردین 1401


کلاس Navigate Upper/1 دوره آیلتس از روز 19 فروردین ماه 1401روز های جمعه از ساعت 13/00 الی 09/00 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل های بهداشتی…

اطلاعیه

کارگاه مکالمه روسی – اسفند 1400


این کارگاه از ششم اسفند ماه 1400 به صورت ده جلسه یک ساعت و نیمه میباشد علاقه مندان برای ثبت نام کارگاه باید کتاب راه روسی 1…

ورکشاپ

کارگاه مکالمه روسی


این کارگاه به صورت بیست جلسه یک ساعت و نیمه میباشد علاقه مندان برای ثبت نام کارگاه باید کتاب راه روسی 1 و یا مدرک A2 روسی…

دوره غیر انگلیسی

برگزاری کلاس اسپانیایی 9 – اسفند ماه ۱۴۰۰


کلاس اسپانیایی 9 دوره غیر انگلیسی از روز 7 /اسفند ماه ۱۴۰۰ روز های شنبه و دوشنبه از ساعت 18الی 19/30 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم…

اطلاعیه

برگزاری کلاس اسپانیایی 4 – اسفند ماه ۱۴۰۰


کلاس اسپانیایی 4 دوره غیر انگلیسی از روز 8 اسفند ماه ۱۴۰۰ روز های یکشنبه و سه شنبه از ساعت 19/30الی 21 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز…

اطلاعیه

برگزاری کلاس آلمانی 3 – اسفند ماه ۱۴۰۰


کلاس آلمانی 3 دوره غیر انگلیسی از روز 6 اسفند ماه ۱۴۰۰ روز های جمعه از ساعت 15الی 18برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل های بهداشتی…

اطلاعیه

برگزاری کلاس Navigate Elementary/1 – اسفند ۱۴۰۰


کلاس Navigate Elementary/1 دوره آیلتس از روز 20 اسفند ماه 1400روز های جمعه از ساعت 17/00 الی 13/00 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل های بهداشتی…

اطلاعیه

برگزاری کلاس Navigate Beginner/2 – اسفند ۱۴۰۰


کلاس Navigate Beginner/2 دوره آیلتس از روز 20 اسفند ماه 1400روز های جمعه از ساعت 17/30 الی 13/30 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل های بهداشتی…

اطلاعیه

برگزاری کلاس Navigate Pre Intermediate/2 – اسفند ۱۴۰۰


کلاس Navigate Pre Intermediate/2 دوره آیلتس از روز 20 اسفند ماه 1400روز های جمعه از ساعت 17:00 الی 13 برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل های…

متن سربرگ خود را وارد کنید