آینده خود را با زمر بسازید 
Build Your Future With Zomar

روز: 23 بهمن 1400

2مطلب موجود می باشد.
Uncategorized @fa

گزارش تصویری از جشن الفبا – بهمن 1400


جشن الفبای بچه های ترمیک .زمان برگزاری 21 بهمن ماه از ساعت 10 الی 12/30 با حضور مدیر موسسه سرکارخانم نوفلاح برگزار گردید .موسسه زمر عکس :سعید…

اطلاعیه

برگزاری کلاس آلمانی 1 – اسفند ماه ۱۴۰۰


کلاس آلمانی 1 دوره غیر انگلیسی از روز اول اسفند ماه ۱۴۰۰ روز های یکشنبه و سه شنبه از ساعت 20 الی 21:30 برگزار میشود.از زبان آموزان…

متن سربرگ خود را وارد کنید