آینده خود را با زمر بسازید 
Build Your Future With Zomar
ضرب المثل های فرانسوی

کشور فرانسه کشوری با تاریخ و ادبیات قوی است و به همین دلیل ضرب المثل های زیادی دارد در این مقاله میخواهیم ضرب المثل های فرانسه را به شما معرفی کنیم.

Heureux au jeu, malheureux en amourچيزي به‌نام نمي‌توانم وجود ندارد
Tourner sept fois sa langue dans sa boucheقبل از سخن گفتن به ميزان طولاني فکر کردن
Un tiens vaut mieux que deux tu l’aurasيک پرنده در دست، بهتر از دو پرنده در شاخ و برگ
Tout ce qui brille n’est pas orآن‌چه برق مي‌زند الزاما طلا نيست
Vendre la peau de l’oursجوجه‌ها را آخر پاييز مي‌شمارند
Vendre la peau de l’ours موی کسی را آتش زده بودن و يا حلال زاده بودن
Mieux vaut plier que rompre تطبيق بده و نجات پيدا کن
À bon entendeur, salutبراي شخص حرف گوش کن يک حرف کافي است
Aide-toi, le ciel t’aideraبه خودت کمک کن تا خدا به تو کمک کند
Autant de têtes, autant d’avis آشپز که دو تا شد آش يا شور می شود يا بي‌مزه
Les petits ruisseaux font les grandes rivièresقطره قطره جمع گردد، وانگهي دريا شود
L’erreur est humaineانسان جايزالخطا است
Qui ne dit mot consentسکوت دليل رضاست
Qui va lentement va sûrementکسي که آهسته مي‌رود، مطمئن مي‌رود
Faire d’une pierre deux coupsبا يک تير دو نشان زدن
Chat échaudé craint l’eau froideمارگزيده از ريسمان سياه و سفيد (ريسمان دو رنگ) مي‌ترسد
vouloir, c’ est pouvoirخواستن، توانستن است
Mieux vaut tard que jamaisدیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است
Bien mal acquis ne profite jamaisمال حرام برکت ندارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن سربرگ خود را وارد کنید