آینده خود را با زمر بسازید 
Build Your Future With Zomar

خیلی خسته ام به زبان انگلیسی

kheli khasteam

در این مقاله قصد داریم من خیلی خسته ام را به زبان انگلیسی بگوییم.

وقتی ما خسته هستیم در زبان انگلیسی میتوانیم به چند نوع مختلف خستگیمان را بیان کنیم با کلماتی مثل:

I’m beat

خیلی خسته ام

I’m worn out

خسته و کوفته ام

I’m wrecked

داغونم -لهم

I’m burnt out

از پا دراومدم

I’m fed up

کلافه شدم،خسته شدم

My body is aching

بدنم درد میکنه

I ache all over

همه جام درد میکنه

I’m off to bed

میرم بخوابم


پست آموزشی زمر درباره انواع کلمات خسته ام را میتوانید در اینستاگرام زمر مشاهده کنید.

https://www.instagram.com/p/CYDqJL5o9C_/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن سربرگ خود را وارد کنید